Série videí o spastické paréze

Na svůj kanál YouTube přidal projekt Pečuj doma 16 krátkých videí s MUDr. Martinou Kővári, MHA, prrimářkou rehabilitační kliniky Fakultní nemocnice Motol.

Ve videích odpovídá na nejčastější otázky spjaté se spastickou parézou, ať už jde o prognózu pacientů, rehabilitační plány, alternativní postupy léčby i kompenzační pomůcky, které život se spastickou parézou ulehčují. 

Videa jsou na YouTube. 

Klíčová slova: