Senior roku 2013

30.09.2013 17:21

Cenu vyhlašuje seniorský projekt Nadace Charty 77 (SENSEN). Termín pro nominace do obou kategorií byl prodloužen do 11. listopadu.

Smyslem ocenění je morální podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů, počinů a prací.
Cena má dvě kategorie: nejlepší senior/seniorka a nejlepší klub senzačních seniorů.

Nominovat do obou kategorií může fyzická nebo právnická osoba s výjimkou nominace sebe sama. Návrh na udělení ocenění musí být podán písemně, a to zasláním přihlášky společně se zdůvodněním návrhu a 2 referencemi v období od 1. do 31. 10. 2013.

O udělení ocenění rozhoduje nezávislá porota. Cena bude slavnostně vyhlášena a předána 7. 12. 2013 v Pražské křižovatce. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů.
Více informací a přihláška ke stažení na www.sensen.cz.

Kristina Jakubcová

Klíčová slova: