Senior 2024

Grantový program Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové slouží k podpoře kvalitních projektů, které usnadňují starším občanům život v zařízeních pečujících o seniory. Žádosti přijímá do 1. března 2024.

Jedná se zejména o zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou, demencí a dalšími neurologickými onemocněními a pro seniory v sociálně-ošetřovatelských centrech. 

Co program podporuje:

  • vzdělávání zaměstnanců zařízení pečujících o seniory
  • terénní zdravotní a sociální služby se zaměřením na seniory
  • vybavení charitních domů, domovů seniorů aj., zejména jsou-li jejich zřizovateli nestátní neziskové organizace
  • pořízení zdravotních pomůcek pro ošetřovatelskou službu

Oprávnění žadatelé: 

  • obecně prospěšné společnosti
  • ústavy
  • občanská sdružení (spolky)
  • evidované právnické osoby (církevní)

Více informací na stránkách VDV.

Klíčová slova: