Senát schválil novelu zákona o sociálních službách

Příspěvek na péči ve všech stupních bude zvýšen o 10 % od 1. 8. 2016.

Členské organizace Národní rady osob se zdravotním postižením informoval o souvislostech předseda Václav Krása takto:

Návrh zákona zároveň obsahuje náš pozměňovací návrh, který v Poslanecké sněmovně podal pan poslanec Vít Kaňkovský, a který se týká možnosti sociálního šetření při žádosti o příspěvek na péči v případě dlouhodobé hospitalizace v nemocnici, která bude delší než 60 dnů. Senátorky a senátoři vedli k návrhu diskusi, která byla vesměs pozitivní. Ocenili nejen návrh na zvýšení příspěvku na péči, ale také především možnost provést sociální šetření u žadatele o příspěvek na péči přímo ve zdravotnickém zařízení. Posílám Vám odkaz na tuto diskusi. 

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=10&IS=5712&D=26.05.2016#b16850 

Bohužel, v diskusi se opět objevilo ono tradiční zneužívání příspěvku na péči. Neustále setrvává představa, že když je péče poskytována v rodině, tak samozřejmě příspěvek slouží vlastně jako prostředky na obživu pečující osoby. Velmi jsem ocenil vystoupení pana senátora Zdeňka Škromacha, který zdůraznil, že model podpory péče v rodinách se ukázal jako nosný a správný. On byl také ministrem, když se nám podařilo zákon o sociálních službách prosadit. 

Vážení přátelé, protože Senát nevrátil návrh zákona Poslanecké sněmovně a přímo jej schválil, tak již zbývá pouze podpis pana prezidenta a zákon bude platný.

 Zdroj: NRZP ČR

Klíčová slova: