Sebevražda a sebevražedné jednání klienta

Akreditovaný vzdělávací kurz pořádá 25. a 26. května v Praze Luctus.

Tematické okruhy:

  • Formy sebevražedného jednání, statistiky, dějiny sebevražd
  • Mýty o sebevraždě, rizikové faktory a vyhodnocování rizik, presuicidální syndrom
  • Práce se sebevražednými myšlenkami - intervenční a terapeutické postupy
  • Specifika práce s pozůstalými po sebevraždách
  • Pracovník coby pozůstalý – sekundární traumatizace, péče o sebe sama, institucionální podpora

Podrobné informace jsou v přiložené pozvánce.

 

 

Klíčová slova: