Schází ještě 50 respondentů

Dotazník, který je součástí výzkumného šetření v rámci doktorandského studia,  je určen pracujícím občanům se zdravotním postižením ve věku 18 až 35 let a je zaměřen na hodnotovou orientaci k oblasti práce.

Účastníkem našeho šetření se může stát jakákoliv osoba se zdravotním postižením (přiznaný stupeň invalidity, průkaz OZP: ZTP, ZTP/P, ZP, osoby zdravotně znevýhodněné, ale také osoby bez přiznaného statusu, které se subjektivně považují za osoby se zdravotním postižením či omezením).

Dále je šetření určeno respondentům, kteří nepřesáhli věkovou hranici 35 let a jsou ekonomicky aktivní. Jestliže tyto základní předpoklady splňujete, hledáme právě Vás!

Veškerá data jsou anonymní a budou využita pro účely disertační práce, která vzniká na katedře speciální pedagogiky Pedf UK.

Odkaz pro vyplnaní online dotazníku: https://www.survio.com/survey/d/S3B2A9U6X4A3O7J2Q

Tereza Moravová

Klíčová slova: