Sasakawa Asthma Fund v roce 2012

01.03.2012 10:39

Výběrové řízení na granty pro oblasti  Zdravotní výchova a vzdělávání,  Primární a sekundární prevence astmatu u dětí  a Rehabilitace dětí s těžšími formami průduškového astmatu vypsal Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Žádosti o grant mohou podávat neziskové organizace, nemocnice a dětské léčebny. Maximální výše grantu je 250 000 Kč. Uzávěrka pro přijímání žádostí o grant je 27. března 2012.

Žádost musí obsahovat popis projektu s rozborem očekávaného přínosu a rozpočet nákladu. Formulář žádosti je na http://www.vdv.cz/programy/bezci-dobre-vule/zdravotnictvi/sasakawa-asthma-fund/

Žádosti se zasílají poštou na adresu: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, P.O. Box 240, 111 21 Praha 1, heslo: SASAKAWA

 

Klíčová slova: