Sasakawa Asthma Fund

07.02.2013 21:56

V rámci programu Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové uděluje granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení. Uzávěrka je 27. března 2013.

Program Sasakawa Asthma Fund je dlouhodobě podporován japonskou nadací The Nippon Foundation.

 
Seznam podpořených projektů v roce 2012

Cílová skupina programu Sasakawa Asthma Fund:
-   nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, církevně právnické osoby)
-   nemocnice a dětské léčebny

Program podporuje:

-   zdravotní výchovu a vzdělávání
-   primární a sekundární prevenci astmatu u dětí
-   rehabilitaci dětí s těžšími formami průduškového astmatu

Další informace:

    maximální výše přiděleného příspěvku je 250 000,- Kč

    formulář žádosti ke stažení

    grantová pravidla jsou zveřejněna zde

    žádosti se zasílají poštou na adresu nadace, rozhodující je razítko podání

Zdroj: VDV

Klíčová slova: