Šance na aktivní život

23.03.2013 20:27

Projekt hodonínské organizace Svazu tělesně postižených v České republice přijímá osoby se zdravotním postižením v Jihomoravském a Zlínském kraji, kterým může pomoci při hledání práce a zvyšování kompetencí k nalezení a udržení zaměstnání.

Ve Svazu tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizaci Hodonín realizujeme od února 2013 projekt „Šance na aktivní život“. V Jihomoravském a Zlínském kraji tak chceme podporovat lidi se zdravotním postižením při hledání práce a zvyšování kompetencí k nalezení a udržení zaměstnání. Do projektu nyní nabíráme klienty, a to osoby se zdravotním postižením z daných krajů v produktivním věku. Zájemci se mohou hlásit průběžně až do konce roku 2014, až do naplnění kapacity projektu.
 
Lidé se zdravotním postižením musí vlivem svého handicapu čelit mnoha překážkám. Speciálně na trhu práce narážejí na velké množství bariér, které jim brání v úspěšném začlenění do pracovního procesu. Proto jim chceme pomoci řešit tuto neutěšenou situaci na trhu práce.
 
V rámci projektu nabízíme klientům semináře a besedy na praktická témata týkající se hledání a udržení zaměstnání, dále poradenství, zmapování pracovních schopností a možností, bilanční a pracovní diagnostiku, zvýšení kvalifikace formou rekvalifikačních kurzů různého zaměření. Dále pracovníci projektu umožní klientům přístup k PC a pomoc s jeho ovládáním, což využijí zejména klienti, kteří nemají možnost při hledání práce a zpracování dokumentace používat vlastní PC. Důležitou aktivitou je samotné zprostředkování zaměstnání, umístění části klientů na pracovní místa a individuální podpora klientů při hledání zaměstnání. V projektu se také zaměříme na informování a motivaci zaměstnavatelů k zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Snažíme se, aby všechny informace, dovednosti a podpora ze strany pracovníků projektu, které v rámci projektu klienti získají, byly přínosné pro nalezení nebo udržení pracovního místa.
 
Podrobnější informace o projektu jsou k dispozici na internetových stránkách organizace.  Rádi je zájemcům o projekt poskytnou také všichni pracovníci projektu - telefonicky, e-mailem nebo osobně v místech realizace projektu:
- manažer projektu: Karla Zbořilová, tel.: 518 389 453, e-mail: karla.zborilova@seznam.cz
- koordinátor Brno-venkov: Jana Mikulicová, tel.: 724 092 941, e-mail: j.mikulicova@seznam.cz
- koordinátor Hodonín: Jana Picková, tel.: 739 370 152, e-mail: sanceaktivnizivot2@seznam.cz
- koordinátor Zlín: Alena Merhautová, tel.: 728 869 609, e-mail: alena.merhautova@centrum.cz
- koordinátor Znojmo: Marta Holátková, tel.: 605 584 026, e-mail: martaholatkova@seznam.cz.
 
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
 
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace Hodonín je nestátní neziskovou organizací s osmnáctiletou tradicí. Jejím základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy osob s tělesným postižením. Organizace poskytuje sociální služby, poradenství, rekondiční a rehabilitační aktivity, podporu osobám se zdravotním postižením při hledání zaměstnání, vzdělávací aktivity a další služby. Organizace zastřešuje 3 místní organizace z regionu Hodonín, které dohromady sdružují přes 400 členů. Více informací o projektu a STP v ČR, o.s, OkO Hodonín naleznete na stránkách www.stpkyjov.cz.
 
Kontakt: Karla Zbořilová, manažer projektu, tel.: 518 389 453, e-mail: karla.zborilova@seznam.cz.
Klíčová slova: