Rytmus

25.02.2007 20:04
Sdružení se zaměřuje na děti a dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením, kteří chtějí žít, vzdělávat se a pracovat mezi svými vrstevníky v běžném prostředí. Rytmus poskytuje tří typy sociálních služeb: sociální rehabilitaci metodou podporovaného zaměstnávání a tranzitního programu, osobní asistenci a službu podpora samostatného bydlení.
Klíčová slova: