Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb

Přihlášení do 2. kola výzvy pro poskytovatele sociálních služeb s dobrou praxí je možné do 10. 9. 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí realizuje v rámci Operačního programu Zaměstnanost systémový projekt Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006219 (dále jen „projekt“). Projekt je podpořen z finančních prostředků Evropského sociálního fondu i státního rozpočtu České republiky. V rámci uvedeného projektu byla vytvořena Pravidla pro identifikaci dobré praxe při poskytování sociálních služeb pro účely PS4. Tento nástroj na oceňování dobré praxe je určen poskytovatelům sociálních služeb (dále jen „poskytovatelé“), kteří dosáhli v praxi poskytování sociálních služeb takových dobrých výsledků, že je lze doporučit jako vhodné a příkladné pro ostatní poskytovatele.

K ověření dobré praxe v místě poskytování sociální služby, k níž se příklad dobré praxe vztahuje, budou vybrány minimálně tři přijaté přihlášky, které naplňují všechna kritéria obsahového posouzení stanovená v pravidlech. Vyzýváme tímto poskytovatele realizujících dobrou praxi, o kterou by se rádi podělili, aby se přihlásili k účasti v tomto projektu. Přihlašovací formulář je dostupný na webových stránkách projektu na adrese: rpq.mpsv.cz.

Další informace jsou na stránkách MPSV.

Klíčová slova: