Rozumíme motivaci zaměstnanců?

19.02.2013 20:29

Ptá se v únorovém vydání časopisu Sociální služby článek Michaely Tiché vycházející z jejího průzkumu.

Rozumí manažeři zařízení sociálních služeb otázkám motivace a umí s ní efektivně pracovat u svých zaměstnanců? Právě touto problematikou se zabývá článek Michaely Tiché vycházející z jejího průzkumu. Text obsahující řadu zajímavých postřehů mj. odkrývá nesoulad mezi domněnkami manažerů a realitou, resp. skutečnými potřebami jimi řízených pracovníků, upozorňuje na cenu, kterou má pro každou organizaci motivovaný zaměstnanec, a nastiňuje, co motivaci posiluje a naopak oslabuje.
Články Ľuby Heinzlové ze slovenského 3lobitu a Petry Štarkové se zabývají otázkou zaměstnávání osob s handicapem. Zatímco první z nich je zaměřen především na zahraniční zkušenosti při zaměstnávání osob s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem, druhý příspěvek mapuje problematiku uplatnění osob s postižením na trhu práce u nás a na obecnější rovině.
Sociální práce s onkologicky nemocnými a jejich blízkými od Šárky Slavíkové a Michaely Čadkové Svejkovské z občanského sdružení Amelie zase přináší vhled do problematiky specifické poradenské činnosti, která se nemusí odehrávat jen na půdě nemocničních zařízení.
Další články únorového vydání časopisu se pak věnují mj. sporu s VZP ohledně úhrad inkontinenčních podložek, ustavující konferenci nové profesní asociace mezinárodně akreditovaných lektorů PALMA, novelám slovenského zákona o sociálních službách, změnám u hospitalizací osob s upravenou způsobilostí k právním úkonům, dění na lednové pražské konferenci pro manažery a ekonomy sociálních služeb, sportovní přípravě dětí a mládeže s intelektovým postižením, „Okénko do světa“ nabízí pohled na problematiku stárnutí v nejlidnatější zemi světa a samozřejmě nechybí ani další pravidelné rubriky poskytující inspiraci pro práci s uživateli sociálních služeb, informační servis aj.
 
Zdeněk Kašpárek
Klíčová slova: