Rozhovory s osobnostmi úzce spjatými se sociálními službami

20.12.2012 17:19

Dominují prosincovému vydání časopisu Sociální služby.

První z osobností je předseda Etické komise Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, čerstvý nositel ocenění za dlouhodobý přínos k rozvoji sociálních služeb a do nedávné doby také senátor Pavel Čáslava. Rozhovor se netýká jen sociální sféry, ale také politiky a celkového etického deficitu ve společnosti. Druhou zpovídanou osobností je spisovatel a současně ředitel Centra sociálních služeb Armády spásy v Brně Pavel Kosorin, který má poněkud nestandardní koníčky a originálním způsobem propaguje také práci s bezdomovci.

Článek Simony Černé ze společnosti ALKA čtenářům přibližuje novou terapeutickou metodu Therasuit pomáhající v odstraňování pohybových problémů u lidí s dětskou mozkovou obrnou a podobnými diagnózami. Metoda využívá speciální oblek, který původně vznikl v rámci kosmického výzkumu, a cvičební „klece“. Díky jejich použití dochází k zapojování, či naopak vypojování chybně fungujících svalových skupin, trénování pohybů, stability atd.

K dalším odborným tématům čísla patří péče o umírající na Slovensku, vzdělávání dobrovolníků v sociálních službách, úspory energií či otázka diskriminace osob na základě věku; závěrečnou částí o roli ergoterapeuta v multidisciplinárním týmu pak prosincovým číslem končí seriál Natálie Lupienské o ergoterapii v geriatrii. Prosincové vydání Sociálních služeb přináší také reportáže z teatroterapeutické konference v Olomouci, studijní cesty českých manažerů sociálních služeb na Ukrajinu a návštěvy členů terénní a ambulantní sekce APSS ČR do zařízení v Horním Rakousku. V časopise naleznete i další články v pravidelných rubrikách a řadu užitečných informací.

Zdeněk Kašpárek

Klíčová slova: