Rozdělení výnosů nadačního jmění z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2011

02.06.2012 18:14

Do výběrového řízení Nadace Charty 77 - Konta Bariéry se mohou přihlásit do 16. června nevládní neziskové organizace, které přinášejí pracovní uplatnění pro osoby se zdravotním postižením (ZPO).

Nadace bude přihlížet k tomu, jaký je počet pracovníků ZPO, které organizace zaměstnává, jakou pracovní náplň, kompetenci a dovednost tito pracovníci zvládají, jaký typ pracovních smluv zaměstnavatel využívá a také, zda zajišťuje poskytování dalších návazných aktivit a služeb.
Částka určená k rozdělení: 1 000 000 korun

Podmínky pro účast ve výběrovém řízení:
1. Vyplněná přihláška - formulář
2. Konkrétní žádost o podporu – motivační dopis
3. Doklad o registraci

 
Tyto dokumenty je třeba odevzdat do 15. června 2012. Organizace, které postoupí do užšího výběru, nadace vyzve k předložení dalších podkladů (podrobně zpracovaný rozpočet, doporučení dvou nezávislých garantů, kopie zakládací listiny a registrace poskytované sociální služby). Formulář je k dispozici na www.kontobariery.cz.
 

Kontaktní adresa:
Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1,
tel. 224 230 216, 224 214 452 e-mail: veronika.sutnarova@bariery.cz

Klíčová slova: