Rovnost a zákaz diskriminace v činnosti veřejného ochránce práv

06.01.2013 13:31

Na panelovou diskusi a workshop 20. února 2013 v Brně zve veřejný ochránce práv.

Ochránce pořádá 20. 2. 2013 panelovou diskuzi a workshop, jejichž cílem je zhodnotit uplatňování antidiskriminačního zákona v českém prostředí, pojmenovat faktické, institucionální a zákonné bariéry a navrhnout způsoby řešení problémů v oblasti rovného zacházení.

Program i přihláška k účasti na konferenci se nacházejí na stránkách VOP.

Klíčová slova: