Roušky i pro osoby se zdravotním postižením

Roušky obdrží nejen senioři, ale také příjemci III. stupně invalidního důchodu a dále děti do 18 let, kterým byl přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P, na něž vláda původně zapomněla.

Co tomu předcházelo, popisuje předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČE Václav Krása na webu NRZP.

Klíčová slova: