Roudnice nad Labem hledá logo pro komunitní plánování

29.09.2012 22:49

Do veřejné soutěže se mohou přihlásit děti, dospělí i profesionálové. Soutěžící mohou své návrhy odevzdávat do 10. října 2012 na podatelnu Městského úřadu.

K návrhu loga v barevné a černobílé verzi má být připojen stručný výklad významu loga a vyplněná přihláška.

Nad návrhy potom zasedne hodnotící komise složená ze zástupců města, zástupců komunitního plánování a přizvaných odborníků. Ti vyberou pět nejlepších návrhů, které budou dále dopracovány. Tři nejlepší návrhy obdrží finanční odměnu (1. místo 5000,- Kč, 2. místo 1000,- Kč, 3. místo 500,- Kč). V hodnocení bude mít poradní hlas také veřejnost – o pěti nejlepších návrzích se bude hlasovat v internetové anketě. 

Logo bude využíváno pro účely propagace komunitního plánování sociálních služeb ORP Roudnice nad Labem, objeví se například na novém komunitním plánu nebo katalogu sociálních služeb.  

 

Bližší informace o soutěži a dokumenty výzvy je možné najít na webu města Roudnice n. L. v sekci Komunitního plánování (http://www.roudnicenl.cz/medialni-servis/tiskove-zpravy/29163-verejna-soutez-na-vytvoreni-loga-komunitniho-planovani.html)

nebo v papírové podobě na odboru sociálních věcí - Mgr. Tereza Silbernaglová, tsilbernaglova@roudnicenl.cz, tel.: 416 850 168

Klíčová slova: