Rok zdarma ve školce s angličtinou

27.04.2012 20:49

Pro dvě neslyšící, popřípadě nedoslýchavé dět nabízí v rámci pilotního projektu škola Salomov Family v Praze.

Salomon Family o.p.s. ve spolupráci s Charitou ČR zdarma nabízí umístění 2 neslyšících popř. nedoslýchavých dětí ve školce Salomon Family

Školné: 12 měsíců zdarma

Osobní asistent: 12 měsíců zdarma

Výukové pomůcky pro neslyšící/ nedoslýchavé děti: zdarma

Termín: září 2012 – červen 2013

Jazyk: Čj, Aj

Věkové rozmezí neslyšících dětí: 3-7 let, ideální věk: 4-5 let.

Přihlášky zasílejte na email:p.lankova@salomonfamily.cz do 15.6. 2012

 

“Integrace dětí se sluchovým postižením do útvarů předškolního vzdělávání.” Pilotní projekt bude realizován ve vzdělávacím centru Salomon family, o.p.s. (www.salomonfamily.cz). Nezisková organizace Salomon family, o.p.s. je koncipována jako multikulturní prostředí s komunikací v českém a anglickém jazyce. Čerpá z metodiky: Metoda dobrého startu (program Začít spolu), Pražské pedagogicko-psychologické poradny s křesťanským zaměřením (www.pppp.cz) a z Dys-centra Praha: www.dyscentrum.org.

 

Předškolní děti se zdravotním postižením jsou často doporučovány do speciálních vzdělávacích institucí. Speciální vzdělávání v oddělených zařízeních však nezřídka směřuje k zavedení individuální celoživotní péče, která se pro řadu jedinců stává náhradním životem.

 

Cílem projektu Charity ČR je napomoci sluchově postiženým dětem k maximální samostatnosti: díky integraci do kolektivu zdravých dětí v neziskovém vzdělávacím centru Salomon family, o.p.s. Sluchově postižené děti budou přirozeně včleněny do multikulturního prostředí zdravých dětí, kde se hovoří dvěma hlavními jazyky (českým a anglickým). Toto náročnější prostředí přirozeně uspíší jejich vývoj.

 

Slyšícím dětem přiblíží projekt svět sluchově postižených a naučí je úctě a toleranci k těm, kteří se projevují nezvykle a komunikace s nimi vyžaduje trpělivost a ochotu přijímat druhého člověka i s jeho odlišnými potřebami.

 

Kontakt: Pavlína Laňková, ředitelka Salomon Family, o.p.s.: p.lankova@salomonfamily.cz, tel.: 733 376 232

Klíčová slova: