Rodiny pečující o osobu se zdravotním postižením se dostávají do neřešitelné ekonomické situace

02.02.2012 0:28

V roce 2011 byl schválen zákon č. 366/2011 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Tímto zákonem byl zrušen souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči u dětí se zdravotním postižením, které jsou v péči rodičů. NRZP ČR dlouhodobě upozorňovala na skutečnost, že tímto zrušením souběhu dávek a zrušením sociálního příplatku pro rodiny pečující o osobu se zdravotním postižením dojde k velkému snížení příjmů pro tyto rodiny. V současné době se ukazuje, že po tomto zrušení se dostávají tyto rodiny do neřešitelné ekonomické situace. V těchto rodinách je ohrožena schopnost zajistit péči pro děti s těžkým zdravotním postižením. Stát tímto opatřením vlastně nutí rodiny, aby odmítaly poskytovat péči svým dětem se zdravotním postižením v jejich přirozeném domácím prostředí. Tímto opatřením se tak vracíme do 80. let 20. století, kdy byla upřednostňována ústavní péče před péčí v rodině.

NRZP ČR proto navrhuje novelu zákona a obrací se na všechny poslance Poslanecké sněmovny, aby tento zákon přijali v tzv. zkráceném znění. Smyslem zákona je navrátit právní stav při souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči. Předpokládané zvýšení výdajů lze odhadnout na částku 350 miliónů korun ročně, což NRZP ČR považuje za marginální částku k objemu státního rozpočtu a také s ohledem na mezinárodní závazky, kterými je ČR vázána při poskytování pomoci osobám se zdravotním postižením.

NRZP ČR prosadila určitý způsob pomoci v hmotné nouzi rodinám pečujícím o děti se zdravotním postižením. Vzhledem k rozpadu celého systému poskytování dávek na úřadech práce se ukazuje, že tento systém je zcela nefunkční a pracovníci úřadů práce jej neumí použít. I z tohoto důvodu se nám jeví jako nejsnadnější cesta zajistit slušné životní podmínky rodinám pečujícím o dítě se zdravotním postižením, navrátit stav souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči před 1. 1. 2012.

NRZP ČR také zásadně protestuje proti způsobu vystoupení náměstka MPSV ČR Davida Kafky v pořadu ČR 168 hodin, kde komentoval svízelnou situaci rodin pečující o děti se zdravotním postižením. Je zřejmé, že tento člověk nezná skutečnou realitu těchto rodin a není schopen reagovat na tyto problémy. Proto vyzýváme ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, aby pana náměstka odvolal z jeho funkce.

Klíčová slova: