Rodinní pečující a sázka na home office? Buďte opatrní

Pečující, kteří pracují, často řeší skloubení práce a péče o blízkého přechodem na home office. Tento postup v počátku vnímají jako nejlepší řešení. Je však otázkou, komu a jaký užitek přinese. Časem se totiž nezřídka ukáže, že práce z domova není ideální a pečující není schopen vše dlouhodobě fyzicky a psychicky zvládnout. Vyplývá to ze zkušeností odborníků z organizace A DOMA, která se věnuje problematice pečujících osob.

„Pečovat přece umí každý, na tom nic není.“ „Je to moje povinnost vůči rodičům.“ „Zatím nepotřebuji žádnou pomoc, vše zvládám.“ „Rodiče stejně do domácnosti nikoho cizího nepustí.“ „Nechci žebrat o příspěvek, je složité jej vyřídit a určitě nic nedostaneme.“

To je jen několik z celé řady stereotypů, které ztěžují neformálním pečujícím rozhodnutí, aby již v počátku využili profesionálních služeb. Tím prvním, na koho by se měli pečující obrátit, je zkušený profesionál, který je bude provázet všemi nástrahami domácí péče.

Právě takového odborníka nabízí ve svém programu Rodinný průvodce nezisková organizace A DOMA. Rodinný průvodce provede pečující složitým labyrintem všech možností v systému zdravotních a sociálních služeb, vyhledá pro jejich nemocného vhodná zdravotnická nebo odlehčovací pobytová zařízení a zjišťuje pro pečujícího, zda mají volnou kapacitu. Pečujícím tak předkládá individuální řešení, která pak mohou sami realizovat nebo častěji využívají dalších odborníků.  

Koncept sdílené péče Pečující/rodina – Rodinný průvodce – Multidisciplinární tým se ukazuje jako velmi efektivní varianta s relativně dlouhodobou udržitelností. Rodinný průvodce sleduje společně s odborníky z multidisciplinárního týmu změny, které v systému zdravotních a sociálních služeb nastávají, a upozorňuje na jejich přínos pečující osobu.

Lidé si neuvědomují, že v péči nejde o sprint, ale o maraton. Průměrná doba pečování je asi 7–9 let. Dlouhodobá psychická a fyzická zátěž pečujících si časem vybírá svou daň. Tou je při špatném nastavení pečovatelské role vyčerpání až vyhoření pečujících. Pečující se tak sami často dostanou do systému zdravotního jako příjemci péče.

„Nebezpečné je pro ně také to, že nevěnují pozornost preventivním prohlídkám u lékaře, nechodí na screeningové programy, které ve svém věku mají absolvovat. Nemají čas, protože péči o blízkého předřadili před všechny ostatní činnosti. Do Střediska pro pečující organizace A DOMA přicházejí často až ve fázi frustrace a apatie,“ říká Jitka Zachariášová, ředitelka A DOMA. 

Rodinný průvodce

Rodinný průvodce je specialista, který se dokáže vcítit do pečujícího nebo rodiny v obtížné situaci a dlouhodobě pomáhá najít řešení v péči o blízkého. Řídí celou situaci a společně s multidisciplinárním týmem předkládá pečujícím nový pohled na řešení nepříznivé situace. Dlouhodobě pracuje s pečujícím formou diagnostiky a koučování až po jeho odpojení. 

O A DOMA

Nezisková organizace A DOMA, z. s., letos slaví 15 let od svého založení. Poskytuje službu osobní asistence seniorům či lidem se zdravotním a duševním znevýhodněním od 18 let věku. Kromě toho se už od roku 2015 zaměřuje na podporu těch, kteří pečují o své blízké – na rodinné pečující. Podporu jim nabízí v rámci služby Střediska pro pečující a několika projektů.

Tomáš Iľko

 

 

Klíčová slova: