Rodiče dětí s postižením hodnotí s rozčarováním první rok pražské koalice

Nulový rozvoj komunitních pobytových služeb pro lidi s postižením na území hlavního města, schválená výstavba nového pavilonu v Krásné Lípě, tedy daleko od Prahy, zastavený projekt case managementu, tedy průvodce péčí, který spojuje odborníky a služby k stabilizaci životní situace a posílení lidí, aby využívali své schopnosti a zvládali vlastní život. To jsou podle rodičů dětí s postižením ze spolku Péče bez překážek jen některé negativní příklady z prvního roku fungování pražské koalice.

Aktuální “pražská vláda” má za sebou rok ve vedení radnice. Spolek rodičů dětí s postižením, Péče bez překážek, tento rok hodnotí jako promarněný. V Praze nevznikají komunitní pobytové služby, projekt case managementu byl zastaven a pražská koalice plánuje nové investice do velkých ústavů mimo Prahu.

A to přesto, že Alexandra Udženija těsně před svým zvolením v únoru 2023 prohlásila, že “Kvalitní péče musí být pro Pražany dostupná primárně v Praze, tedy tam, kde většina z nich strávila celý svůj život.” Místo toho nyní plánuje výstavbu nového pavilonu v Krásné Lípě. 

“Tato praxe je pro nás, rodiče dětí s postižením, zcela nepřijatelná”, říká Jarmila Neuwirthová ze spolku Péče bez překážek a pokračuje: “Naše děti jsou zvyklé žít v Praze, mají zde svou rodinu, příbuzné, známá a oblíbená místa. Vzhledem ke svému postižení jsou často na obojí velmi fixovány. Přejeme si, aby se mohly osamostatnit jako ostatní, ale chceme s nimi zůstat v kontaktu. Nedostupnost sociálních služeb a nemožnost sdílené péče nás však žene na kraj propasti - pečovat až do totálního vyčerpání nebo se dítěte zřeknout a poslat ho do ústavu kdesi v pohraničí”. 

I když v prosinci 2023 Rada i Zastupitelstvo hlavního města schválily nákup objektu v Praze Hloubětíně pro vybudování denního stacionáře pro klienty s mentálním postižením, míst v denních stacionářích je potřeba mnohem víc. Z výzkumu organizace Péče bez překážek z roku 2021 vyplývá, že v Praze chybí cca 100 míst v denních stacionářích pro mladé lidi s postižením po ukončení povinné školní docházky. Je velmi smutné pozorovat, že tak bohaté město jako je Praha, neumí nebo nechce podpořit rodiny dětí s postižením, aby mohly žít důstojný život.

Přitom programové prohlášení Rady HMP uvádí: Finančně spravedlivý a stabilní systém podpory sociálních služeb zajišťující pomoc a podporu potřebným osobám budeme dotvářet a udržovat primárně na území Prahy. Podpoříme tvorbu nových kapacit komunitních pobytových a odlehčovacích služeb, poskytujících služby rodinám i dětem se zdravotním postižením s vysokou intenzitou potřeby péče (například osoby s PAS+). 

Rodiče ze spolku Péče bez překážek jsou zklamaní: “Navzdory slibům paní náměstkyně Udženija se situace rodin dětí s postižením v Praze nezlepšila”, hodnotí Neuwirthová.

Jarmila Neuwirthová

 

 

Klíčová slova: