Rizika spojená s obezitou

24.01.2014 10:52

Martin KŘÍŽEK, moderátor:
Na rizika spojená s obezitou, na její prevenci a léčbu, chce upozornit další ročník takzvaného Šonkova dne. Na této odborné konferenci se bude mluvit třeba o vztahu obezity a těhotenství či kouření nebo o nových lécích proti obezitě schválených ve Spojených státech. Hostem Radiožurnálu je teď profesor Štěpán Svačina, přednosta třetí interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý večer.

Štěpán SVAČINA, přednosta třetí interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
Dobrý večer.

Martin KŘÍŽEK, moderátor:
Pane profesore, jak jsme na tom jako Češi s obezitou i nadváhou? Stále platí, že nás ohrožují?

Štěpán SVAČINA, přednosta třetí interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
Ohrožují nás hodně, ale jsme tak asi v polovině výskytu v Evropské unii, takže nejsme na tom úplně nejhůře, ale samozřejmě komplikace obezity výrazně prodražují zdravotnictví a komplikují lidem život.

Martin KŘÍŽEK, moderátor:
A vidíte nebo nevidíte nějaký pozitivní trend u nás, pokud jde o životní styl, skladbu jídelníčku, pohyb a cvičení, řekněme v posledních letech, kdy se o tom více mluví a zdá se, že i lidé na to více slyší?

Štěpán SVAČINA, přednosta třetí interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
On už se asi pětkrát prováděl výzkum obezity za posledních 12 let a teď se ukazuje, že v posledních třech letech začal výskyt obezity stagnovat. Do té doby byl ten nárůst obrovský, takže určité pozitivní trendy se objevují, ale je otázka, za co jsou přechodné nebo jak se to bude dál vyvíjet.

Martin KŘÍŽEK, moderátor:
Vy budete, pokud vím, v rámci toho Šonkova dne přednášet právě o antiobezitikách, také o těch nových. Přinášejí tyto léky průlom v léčbě? V čem?

Štěpán SVAČINA, přednosta třetí interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
Poměrně velký průlom, protože obezita e mnoho let léčila léky, které omezují chuť k jídlu a tyto léky teď posledních pět let nebyly k dispozici, protože ty starší měli vedlejší účinky, kvůli kterým byly staženy z trhu.

Martin KŘÍŽEK, moderátor:
A ty nové fungují jinak?

Štěpán SVAČINA, přednosta třetí interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
Ty nové fungují také tak, ale byly ve Spojených státech schváleny už před dvěma lety, na jaře 2012. V Evropské unii ty procesy postupují mnohem pomaleji, takže v podstatě nevíme, kdy do Evropské unie přijdou, ale doufáme, že už to bude velmi brzy a ono skutečně řada těch lidí zajídá stres, u těch lidí skutečně potřebuje to potlačení chuti jídlu a nepomůžou jim ty léky, které jsou dnes k dispozici, které působí v těle a nikoliv v mozku.

Martin KŘÍŽEK, moderátor:
Abychom nevzbuzovali zase planá očekávání, taková léčba těmi novými léky ale zřejmě není pro všechny vhodná a asi si je volně v lékárně nekoupíme, možná ani v budoucnu? Komu jsou hlavně určeny?

Štěpán SVAČINA, přednosta třetí interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
Samozřejmě, to je všude na recept a většinou to bylo tak, že ty léky si hradí nemocní sami. Vyskytla se období, kdy ty léky třeba u diabetiků, tak těžko říci, jak se to bude vyvíjet v České republice. Diabetici budou první skupina,kde je naděje, že by mohli být časem hrazeny pojišťovnou.

Martin KŘÍŽEK, moderátor:
Ale na těch lécích asi nelze úplně stavět ten boj s obezitou? Platí pořád, že nejlíp se jí zbavíme, když změníme jídelníček, budeme se hýbat nebo cvičit?

Štěpán SVAČINA, přednosta třetí interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
To platí, ale u velké části nemocných to je nereálné, protože oni to nedokáží, oni se pořád vrací k původnímu životnímu stylu a skutečně ta léčba buď chirurgická nebo léčba pomocí farmak, je daleko účinnější než ta prostá edukace nebo výchova těch pacientů.

Martin KŘÍŽEK, moderátor:
Koho, které skupiny lidí, ta obezita u nás v současnosti nejvíc ohrožuje z vašich zjištění?

Štěpán SVAČINA, přednosta třetí interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
Ona ohrožuje všechny věkové skupiny, ale samozřejmě klasicky přicházejí komplikace obezity hlavně ty metabolické až tak po padesátce, po šedesátce, kdy se to týká některých nádorů, které souvisí s obezitou, kardiovaskulární onemocnění infarktů a je to v poslední době tak, že právě ty nemoci, které souvisí s obezitou, jsou dobře léčitelné, jako třeba ischemická choroba srdeční nebo některé ty nádory, ale strašně to prodražuje to zdravotnictví a komplikuje to těm lidem samozřejmě život, kdyby nebyly obézní, dožili by se 80 let třeba bez jakékoliv nemoci.

Martin KŘÍŽEK, moderátor:
Profesor Štěpán Svačina z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Děkuji vám a na slyšenou.

Martin KŘÍŽEK, moderátor:
Také děkuji, na slyšenou.  

Klíčová slova: