Řešili potíže seniorů se sluchem nejen v sociálních službách

V uplynulých třech letech proběhl na Vysočině projekt s názvem Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb, který byl podpořen Technologickou agenturou České republiky. "Výstupy z tohoto projektu mohou totiž výrazně zlepšit situaci osob při řešení sluchových potíží," uvedl Jan Tourek, radní za sociální oblast Kraje Vysočina.

Pilotního šetření se v rámci projektu zúčastnily tři organizace: Domov Jeřabina Pelhřimov se svým Domovem pro seniory v Onšově, dále Domov Nové Syrovice a Domov pro seniory Lesnov Jihlava.

Z řad jejich uživatelů byli vybráni klienti se sluchovými vadami, kteří absolvovali speciální vyšetření ve Sluchovém centru v Medical Healthcom, spol.s.r.o. v Praze a začaly se řešit možnosti korekce sluchových vad. Současně s tím se začali proškolovat pracovníci daných organizací, kteří se naučili následnou péči o sluchadla a řešení konkrétních potřeb uživatelů.

Paralelně s vyšetřením sluchu se začala dlouhodobá práce na tvorbě dvou významných pomocníků při péči o seniory se sluchovou vadou. Tou první je vytvoření mobilní aplikace k orientačnímu posouzení existence vady sluchu a druhým neméně důležitým milníkem byla práce na tvorbě Metodiky individuálního plánování péče o seniory se sluchovou vadou. 

Nově vzniklá metodika by se měla stát významným pomocníkem pro všechny pracovníky sociálních služeb, kteří pečují o osoby s vadou sluchu. Stejně tak může být metodika využita i širokou veřejností, která se zajímá o problematiku sluchu.

V metodice je možné nalézt například 6 hlavních kroků pro efektivní péči o uživatele se sluchovou vadou, ale i zásady komunikace s člověkem se sluchovou vadou. V další části metodiky je popsán systém mobilní aplikace pro měření sluchu a základní informace o individuálním plánování péče o seniory se sluchovou vadou.

Důležitou informací je potom i to, že uvedená metodika byla certifikována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, čímž se především pro pracovníky v sociálních službách zvýšila její hodnota. Na níže uvedeném odkazu zájemci najdou prolink nejen na stažení metodiky, ale i mobilní aplikace: https://ksp.vspj.cz/uvod/projekty/narodni/aktualni

Aby se co nejvíce využily projektové aktivity, je v zájmu realizačního týmu zvýšit povědomí o vzniklé metodice a mobilní aplikaci pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Věříme, že tento projekt se stane významným pomocníkem pro všechny zájemce o řešení poruch sluchu. Své dotazy mohou zasílat na adresu projektsluch@vspj.cz.  

 

 

Táňa Křížová, odbor sociálních věcí
Krajský úřad Kraje Vysočina

Klíčová slova: