Rekondičně-edukační víkendový pobyt

08.04.2013 22:01

Pořádá v Ústí nad Orlicí ve dnech 12. až 14. dubna Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě.

Cílem pobytu je seznámení pacientů, pečujících a osob v riziku s novými poznatky a postupy v péči o pacienta, s informacemi o genetickém testování a také se změnami, které pro pacienty a pečovatele přinesla sociální reforma.

Podrobnosti jsou v přiložené pozvánce.

Klíčová slova: