Rejstříky v češtině a v českém znakovém jazyce

13.05.2012 21:10

Seminář pořádá v Praze Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Lektor: Jiří Vedral, Mgr. Lucie Štefková

Termín: 19. května 2012, od 09.00 do 16.00

Místo: výuková místnost Komory, Ocelářská 1354/35, Praha 9
Cena: 950 Kč (Členům Komory bude poskytnuta sleva 20 %).
Kredity (CVP): 12

Anotaci semináře najdete na našich webových stránkách: http://www.cktzj.com/rejstriky-v-cestine-a-v-ceskem-znakovem-jazyce-2012

Na seminář se, prosím, přihlašujte na webových stránkách Komory, a to nejpozději do středy

16. 5. 2012.

Dana Tučková

Klíčová slova: