Raná péče pro jedno dítě vyjde ročně na 80 tisíc korun. Pro rodiny dětí s postižením má nedocenitelný význam

Státem garantovaná raná péče představuje pro rodiče významnou pomoc v prvních měsících a letech po zjištění závažné diagnózy jejich dítěte. Náklady jsou pokryté z veřejných prostředků přibližně ze 60 až 70 %, se zbytkem pomáhají dobročinné organizace, firmy i jednotlivci. V loňském roce Nadace Leontinka mezi vybrané poskytovatele rané péče rozdělila přes 3,5 milionu korun. 

V pondělí 13. května 2024 startuje již 17. ročník Týdne rané péče a jeho ústředním tématem je informovanost. Střediska rané péče se chtějí zaměřit na spolupráci s lékaři, především pediatry, aby zajistila rychlejší a přímější cestu rodin dětí s postižením k odborné podpoře. 

Raná péče je sociální služba, která rodičům pomáhá v nové a náročné životní situaci a radí, jak podpořit vývoj dítěte dle specifických potřeb jeho hendikepu.

Mnozí rodiče se o možnosti rané péče dozvídají pozdě nebo vůbec. Včasné zahájení podpory vývoje dítěte je přitom nesmírně důležité. U nejmenších dětí je škoda doslova každého dne, kdy dítě nedostává vhodné podněty a nemůže se rozvíjet,“ říká vedoucí pražské pobočky Společnosti pro ranou péči Jitka Barlová.

Raná péče je určena dětem od narození až do sedmi let. Často se jedná o děti, které se narodily předčasně. Některým se ještě nestihnul dobře vyvinout zrak, jiné mohou mít i kombinované postižení. Právě na ty se zaměřuje projekt Svítání Nadace Leontinka, jehož hlavním partnerem je Generali Česká pojišťovna.

Finanční prostředky nadace rozděluje mezi Společnost pro ranou péči, Centrum Lira a organizace EDA a KUK, které se dohromady starají o 1554 rodin s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením. Loni jim nadace přispěla celkem 3,5 milionu korun. Tato částka pomáhá zajistit fungování středisek, ale třeba také pořídit pomůcky a hračky, díky kterým mohou děti stimulovat zrak a procvičovat své dovednosti.

Je pro nás důležité podporovat střediska rané péče, protože se věnují těm nejmenším dětem se zrakovým a kombinovaným hendikepem s cílem zmírnit jeho dopady a  umožnit dětem lepší začlenění mezi jejich vrstevníky,“ říká Barbara Hucková, výkonná ředitelka Nadace Leontinka.

Poradci rané péče mají vysoce odbornou specializaci

Vysokoškolsky vzdělaní poradci rané péče navštěvují rodiny přímo u nich doma. Kromě praktických informací a kontaktů můžou nabídnout či zapůjčit kompenzační pomůcky nebo odbornou literaturu. Cena jedné takové konzultace se pohybuje okolo 6 tisíc korun. Ačkoliv samotná návštěva může trvat dvě až tři hodiny, celková časová dotace je 8 až 9 hodin, do kterých se počítá i příprava, doprava, plánování dalších kroků a nutné administrativní úkony.

Na konzultace v rodině dochází poradci dle potřeby, obvykle jednou za měsíc,  poradci mohou rodinu ale také doprovázet na jednání s úřady nebo na vyšetření ke specialistům. Přímou péči zvládne poradce za rok zajistit přibližně 18 až 25 rodinám.  

Pro rodiny je kontakt s poradcem k nezaplacení. Pochvaluje si ho i rodina malé Tei, která se narodila s vážným genetickým onemocněním, tzv. Rettovým syndromem. Kromě zrakové vady má pozastavený psychomotorický vývoj (takže například nechodí ani nemluví) a trpí epilepsií.

Tak jako spousta jiných rodičů jsme se v této situaci ocitli z čista jasna. Lékaři se věnovali pouze oblasti zdravotního vyšetření, ovšem péče o osobu se zdravotním hendikepem obsahuje mnohem více než jen lékařskou péči,“ vysvětluje maminka Tei.

Po necelém roce se dozvěděli o Společnosti pro ranou péči s pobočkou pro zrak v Olomouci, kde absolvovali úvodní schůzku spojenou se speciálním očním vyšetřením. Od té doby rodinu Tei v pravidelných intervalech navštěvuje poradkyně rané péče, která s nimi konzultuje jejich sociální situaci, vozí hračky zaměřené na rozvoj psychomotoriky, dává kontakty na odborníky pro další kroky v terapiích a léčbě. 

„Raná péče nám poskytla největší podporu, co se týče informovanosti v možnostech, jak co nejvíce zkvalitnit život se zdravotně hendikepovaným děťátkem. Řekli nám, na jaké dávky máme nárok, na které pomůcky můžeme žádat příspěvek od státních organizací, dali nám kontakty na dobročinné organizace, u kterých jsme mohli zažádat o spoluúčast na finančně náročné terapie a cvičebních pomůcky. Organizují společensky terapeutické akce pro rodiny, jako jsme my, kde s dětmi a rodiči pracují jak odborníci z praxe, tak je zde vytvořen prostor, kde si mohou rodiny vyměňovat vzájemně zkušenosti a sdílet životní situace,“ popisuje maminka Tei a dodává: „Jsme za ranou péči velmi vděční. Jednoznačně nám pomohli zkvalitnit náš život a ve svém komplexním přístupu jsou v této oblasti jedineční."

Vada zraku může ohrozit vývoj dítěte i v dalších oblastech

Jelikož většinu podnětů ve svém okolí člověk vnímá právě prostřednictvím zraku, činí to z něj jeden z nejdůležitějších smyslů. Zvláště v prvních měsících a letech života je pro dítě zrak hlavním zdrojem poznávání světa.

Zrakové dovednosti bychom u dětí měli aktivně rozvíjet už od narození, protože včasnou stimulací zraku jim můžeme pomoc lépe vidět, a tím i vnímat a chápat. Právě proto je v raném vývoji dítěte odhalení problému, souvisejícího s poškozením zrakového vnímání, a včasné zahájení léčby nesmírně důležité,“ připomíná Barbara Hucková z Nadace Leontinka.

Střediska rané péče mohou identifikovat zrakový hendikep dítěte v době, kdy ho lze ještě zmírnit. Zrak lze stimulovat například upravením okolního prostředí, aby bylo kontrastní, černobílé, různě osvětlené nebo lesklé. 

Pokud mají rodiče podezření, že se zrakem jejich dítěte není něco v pořádku, mohou požádat střediska o pomoc napřímo. Cílem nadcházejícího Týdne rané péče je ale i to, aby o této možnosti informovali rovněž specialisté, pediatři a neonatologové. 

Informace o Týdnu rané péče, včetně programu v jednotlivých krajích

Informace o Nadaci Leontinka a konkrétně projektu Svítání

 

Natálie Sedláčková

 

 

Klíčová slova: