Raná péče jako sociální služba

Do dotazníkového šetření Společnosti pro ranou péči se zapojilo 44 z celkem 49 poskytovatelů rané péče v České republice, volná sdružení poskytovatelů rané péče v několika krajích a také členové Asociace rané péče České republiky. Výsledky výzkumu nejsou příliš povzbudivé. 

Všichni zapojení poskytovatelé rané péče uvádějí jednoznačné ohrožení služby nejistotou a dlouhodobým podfinancováním. V důsledku toho nedokáží finančně pokrýt kapacitu, kterou mají v síti. Nemohou rozvojově plánovat a flexibilně reagovat na potřeby rodin.

Problémy s financováním vedou k tomu, že rodinám dětí s postižením se nedostává podpora včas a efektivně.

Je ohrožena dostupnost a kvalita služby. 61 procent poskytovatelů rané péče je nuceno vést pořadník žadatelů o službu, délka čekání se liší v jednotlivých regionech. Pohybuje se od 35 do 434 dnů. Nejdelší je u dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a u dětí s autismem.

Dotazníkové šetření přineslo mnoho dalších podnětů a mělo by sloužit jako jeden z podkladů pro tvorbu strategie a rozvoje rané péče v České republice. S analýzou výsledků průzkumu se můžete seznámit na stránkách Společnosti pro ranou péči

Klíčová slova: