Rada vlády pro NNO v novém složení

Vláda jmenovala celkem z řad expertů nestátních neziskových organizací 13 členů RVNNO, z toho 9 nových členů do prvního funkčního období a 4 členy do druhého funkčního období.

Do prvního funkčního období s účinností od 17. srpna 2022 vláda jmenovala tyto členy: Bc. Martinu Břeňovou, Ing. Jiřího Horeckého, Ph.D., MBA, MgA. Elišku Jevičovou, Mgr. Ivu Kuchyňkovou, Ing. et Mgr. Janu Miléřovou, Šimona Pánka, Ing. Jaroslava Salivara, Ing. Aleše Sedláčka a Mgr. Martinu Zikmundovou.

Do druhého funkčního období s účinností od  17. srpna 2022 byli jmenováni: JUDr. Lenka Deverová, Mgr. Aleš Mrázek, Th.D., RNDr. Jiří Stejskal a Mgr. Lenka Vonka Černá.

Jmenováním výše uvedených členů má RVNNO celkem 36 členů, přičemž 17 z nich jsou experti z řad nestátních neziskových organizací.

Více informací včetně profilů nových členů je na stránkách RVNNO

Klíčová slova: