Půlroční stáže pro zdravotně postižené studenty vysokých škol