Psychologické poradenství pro pracovníky v sociálních službách

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se Sociální klinikou a Českým institutem biosyntézy zajišťuje speciální online pomoc pro všechny, kdo se během pandemie starají o ohrožené skupiny obyvatel nebo s nimi řeší ekonomické a sociální důsledky pandemie.

Psychologické poradenství je určeno pracovníkům v sociálních službách i lidem, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí a zajišťují pro ně často jediný vřelý kontakt se světem; starají se o seniory, lidi těžce nemocné, malé děti nebo i celé rodiny.

Všichni jsou denně vystaveni riziku nákazy a aby neohrozili své okolí, musí se velmi rychle adaptovat na nové prostředí a podmínky výkonu práce, která je stěžejní pro zdárné zvládnutí celé situace.

„Ti lidé jsou v první linii, dlouhodobě vydávají značné množství energie ve prospěch druhých a jsou už ze všeho vyčerpaní. Je potřeba, aby se postarali také o své zdraví, neboť bez nich nebude mít pomoc a péči kdo zajistit. Proto všechny vyzývám, aby využili této speciální online linky, zvlášť nyní, v době adventu,“ připomněla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD)

Jak poradenství probíhá? Člověku, který zažívá náročné období, pomohou odborníci během tří online setkání zorientovat se v dané situaci, pojmenovat akutní problémy a pokud je třeba, nasměrují ho na následnou péči.

Cílem je, aby tito lidé překonali náročnější období a měli k dispozici někoho, s kým mohou o svých pocitech a problémech otevřeně mluvit. To vše profesionálně a při zachování maximální diskrétnosti.

Na webových stránkách zájemce vyplní anonymní dotazník a poté ho příslušný koordinátor e-mailem propojí s terapeutem.

- Konzultace probíhá zcela bezplatně,

- standardní délka konzultace je 45 minut,

- forma pomoci probíhá dle preference zájemce (telefon/Skype/WhatsApp),

- je možný anonymní kontakt, respektující soukromí,

- doporučený počet konzultací je jednou až třikrát týdně.

Odbornou pomoc zajišťuje tým profesionálních krizových interventů a psychoterapeutů z řad Sociální kliniky a Českého institutu biosyntézy. Odborným garantem celého projektu je PhDr. Yvonna Lucká, která je špičkou v oboru biosyntetických metod terapie.

Ministerstvo práce a sociálních věcí již dříve upozornilo na nutnost péče o psychické zdraví u pomáhajících profesionálů i laiků ve svém pátém videu: Péče o druhé a péče o sebe, které je součástí série „Jak na Covid – 19 v sociálních službách“ dostupné na YouTube kanálu MPSV.

Tiskové oddělení MPSV

Klíčová slova: