Psí asistenti na stránkách časopisu Sociálních služeb

23.09.2012 17:10

Problematika nákladovosti, výběru, výcviku a využití asistenčních psů je jedním z hlavních témat na rekordních 68 stranách právě vycházejícího dvojčísla.

Článek Natálie Novákové ze sdružení Helppes přináší zajímavé čtení, které ocení nejen ti, kteří již službu asistenčních psů využívají nebo o jejím využití právě uvažují.
Pro všechny, kteří se zajímají o využití veřejné služby, připravila Magda Dohnalová během letních prázdnin výsledky ankety zachycující zkušenosti zástupců některých obcí, poskytovatelů sociálních služeb a dalších organizací s tímto institutem. V rozhovoru s Monikou Zelenkovou z Úřadu práce ČR pak hledala odpověď na problematické a kontroverzní jevy, které na některých místech výkon veřejné služby provázejí, jako je např. nahrazování registrovaných sociálních služeb či služby dobrovolnické.
Zářijové vydání časopisu dále otevírá nový seriál Natálie Lupienské z Domova Sue Ryder o ergoterapii v geriatrii, přináší rozhovor se zástupci Klubu přátel červenobílé hole o tom, s jakými problémy se v životě setkávají hluchoslepí a jak to vypadá, když se rozhodnou strávit společnou dovolenou, Jana Vaníčková se zabývá včasným rozpoznáním očních vad u dětí, Jana Kosařová a Robert Pitrák představují sociálních službu „telefonická krizová pomoc“a využívání Senior telefonu organizace Život 90, docent Tilinger z Fakulty tělesné výchovy a sportu UK navazuje na svůj předchozí článek o historii a současnosti sportu osob s intelektovým postižením představením organizace Special Olympics International, Jan Kostečka z občanského sdružení Proutek se věnuje druhům externí podpory pro pracovníky a týmy sociálních služeb, Marie Lukasová z Kanceláře veřejného ochránce práv reaguje na otázku ohledně poskytování zdravotních služeb proti vůli uživatele sociální služby neschopného takovou péči posoudit.
Především těm, kteří čelí inspekcím kvality sociálních služeb, je pak určen redakčně krácený materiál Rady pro inspekce kvality sociálních služeb reagující na některé rozporované připomínky inspekčních týmu, či naopak poskytovatelů vůči nim. V Sociálních službách naleznete opět také reportáže z odborných konferencí, soutěží a řadu dalších zajímavých článků a informací.
 
Zdeněk Kašpárek
Klíčová slova: