Průkazka ZTP/P a řízení auta

21.01.2014 10:46

Držitel průkazu ZTP/P využívá doprovod jiné osoby - například v městské hromadné dopravě, kde mají oba jízdné zdarma. Motorové vozidlo však řídí zcela sám bez doprovodu. Magistrát to označil za porušování zákona o silničním provozu. Míní, že takto zdravotně postižená osoba při řízení motorového vozidla ohrožuje provoz. Neměl by před verdiktem spíše (nebo ještě) přezkoumat zdravotní způsobilost postižené osoby k řízení motorového vozidla?
Karel Brezina, Ostrava Každý konkrétní případ se posuzuje individuálně na základě zjištěných skutečností a dalších podkladů. Obecný návod se pak poskytuje jen těžko. Stručně řečeno platí, že je-li někdo obviněn z přestupku, musí mu správní orgán naplnění všech znaků skutkové podstaty prokázat. Pokud je tedy držiteli průkazu ZTP/P kladeno za vinu porušení povinnosti neúčastnit se silničního provozu - riziko ohrožení ostatních vzhledem ke sníženým tělesným schopnostem, je třeba je prokázat ve správním řízení. Tedy že byly tělesné schopnosti sníženy natolik, že by bezpečnost provozu mohla být ohrožena. Nasnadě je tedy i lékařský posudek, vyslovenou podmínkou ale není.
Zdeněk Neusar, Ministerstvo dopravy ČR  

Klíčová slova: