Prostředky intrakulturní komunikace neslyšících

19.04.2012 23:18

Seminář v Praze pořádá Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Lektor: Bc. Martin Kulda
Termín: 28. dubna 2012, od 09.00 do 16.00
Místo: výuková místnost Komory, Ocelářská 1354/35, Praha 9
Cena: 950 Kč (Členům Komory bude poskytnuta sleva 20 %).
Kredity (CVP): 12

Anotaci semináře najdete na našich webových stránkách: http://www.cktzj.com/prostredky-intrakulturni-komunikace-neslysicich-2012
Na seminář se, prosím, přihlašujte na webových stránkách Komory, a to nejpozději do středy 25. 4. 2012.

Klíčová slova: