Projekt SENSEN - Senzační senioři podpoří aktivní prožití stáří v celé republice

25.05.2012 14:39

Nový projekt s názvem SENSEN - Senzační senioři spustila Nadace Charty 77/Konto Bariéry. Projekt si klade za cíl podpořit aktivní život lidí v pokročilém věku v duchu motta „My to ještě roztočíme!“. Díky třem hlavním pilířům budou moci senioři zapisovat své vzpomínky a zážitky do ‚Národní kroniky‘, vdechnout ‚Druhý život dětským knihám‘ či se zaměřit na svůj ‚Aktivní život‘.

V České republice dnes žije zhruba 1,5 milionu lidí starších 65 let a jejich počet se má podle Českého statistického úřadu do roku 2050 zdvojnásobit. Dlouholetá zkušenost, kterou Nadace Charty 77 a Konto BARIÉRY získaly v této cílové skupině, říká, že většina z nich nechce být pouhým objektem chlácholivé péče. Chtějí být tím, čím byli vždy – aktivními občany.
 
"Víme, že na celém území republiky žijí zajímaví a schopní lidé, jimž není lhostejný život se všemi jeho problémy, otevřenými otázkami a velkými tématy. Takové lidi chceme nalézat mezi seniory, chceme se s nimi spojovat ve snaze pozitivně měnit sociální realitu, bourat staré a mnohdy pevné bariéry a překonávat stereotypy. Dáváme si nelehké cíle: chceme, aby se projekt SENSEN stal navíc účinným nástrojem proti vážnému a bolestivému problému zralého věku – osamění," říká Zdeněk Procházka, ředitel projektu SENSEN.
 
Hlavním spojovacím článkem celého projektu budou jednotlivé Kluby SENSEN po celé republice a internetové stránky www.sensen.cz. Přihlásit se mohou již existující seniorská společenství a sdružení i nově vzniklé kluby SENSEN. Získají tím především možnost participovat na projektech SENSEN a oporu a případně i konkrétní podporu pro jinak těžko dosažitelné aktivity. Otevře se jim možnost dělit se o své aktivity s ostatními seniory po celé republice a zároveň získávat inspirační podněty a pomoc zvenčí. SENSEN jim dále mj. pomůže se zabezpečením prostor k setkávání a s bezplatným zapůjčením počítačů jakožto nezbytným dorozumívacím prostředkem moderní doby. Zprostředkuje kurzy, školitele a literaturu k ovládání počítače a internetu.
 
„Stojí před námi obrovský úkol – rozptýlit obavy seniorů z moderní techniky. K tomu chceme využít znalostí a energie mladé generace. Dnešní mládež totiž ví o počítačích často více, než jejich rodiče. Rádi bychom je posílali jak do zavedených klubů SENSEN, tak případně i do domácností,“ popisuje generální ředitel společnosti Microsoft ČR Roman Cabálek.
 
 
Národní kronika
První pilíř projektu SENSEN, jehož partnerem je Národní muzeum, si klade za cíl vytvoření největšího archivu malých i větších událostí osobního, místního i celospolečenského významu prostřednictvím sítě přispěvatelů z celé ČR uloženého „navěky“ na pevný nosič pro informaci, poučení i pobavení potomků i jako badatelský zdroj pro období nejnovější historie. Národní kronika bude jednou ročně slavnostně archivována na bezpečném a z hlediska našich dějin symbolickém místě. Každý přispěvatel obdrží po skončení kalendářního roku umělecký certifikát, který potvrdí jeho záznam v Národní kronice a stručně popíše jeho obsah, navíc bude zařazen do soutěže o zajímavé ceny.
 
„Já nyní píši již 106. svazek svých pamětí. Jelikož nevím, zda stihnu alespoň jeden souhrnný svazek vydat, velice apeluji na všechny, kdo může sám za sebe či za někoho dalšího vložit jakoukoli událost, která se okolo nás děje, abychom zachovali pro další generace co nejvíce z dění okolo nás,“ řekl Zdeněk Mahler, patron pilíře Národní kronika.
 
„SENSEN považujeme za společensky velice užitečný projekt. Úkolem Národního muzea je zachovat pokud možno dokonalý obraz naší současnosti pro budoucí generace. Jde nám především o všední zážitky, o každodennost. S tím nám nyní díky projektu SENSEN může pomoci i veřejnost,“ vysvětlil generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
 
 
Druhý život dětské knihy
Tento dobrovolnický projekt využije aktivitu angažovaných seniorů k organizaci sbírek odložených dětských knih z domácností a jejich redistribuci do rodin, kde je drahá kniha často nedosažitelná. Distribučními místy budou základní, příp. střední školy a veřejné knihovny. Nabízet dostupné knihy potřebným bude možné také přes internet na www.sensen.cz. Dárci a organizátoři se budou moci účastnit soutěže o zajímavé ceny – poukázky na nákup nových knih, vstupenky na kulturní akce, vstupenky do památek a galerií atd.
 
„Rodiče by měli dětem více číst, hlavně kvalitní pohádky. Pokud na knížky nemají peníze, už se nemohou vymlouvat, nyní je totiž mohou získat díky našemu novému projektu,“ vyzývá Jiřina Bohdalová, patronka pilíře Druhý život dětské knihy.
 
 
Aktivní život
Zdraví je v každém věku základní předpoklad aktivního života a klíčem k němu je především dostatek pohybu. Základem projektu SENSEN v oblasti zdraví je podpora komplexního zdravého životního stylu – jak po stránce fyzické a psychické, tak i sociální. Startovní projekt se opírá o program ‚Šedesát a víc neznamená nic‘, úspěšně realizovaný naším partnerem Národní sítí podpory zdraví ve Valašském Meziříčí, jenž navazuje na evropský projekt Zdravé stárnutí. Jeho cílem bylo nejen podpořit pohybovou aktivitu seniorů, ale i umožnit společná setkání a vytvořit nové kontakty. Výsledkem je zlepšení psychické i fyzické kondice účastníků a úspěšná motivace k dalšímu samostatnému rozvíjení aktivit po skončení akce. Pod hlavičkou projektu SENSEN se budou mj. pořádat i přednášky o zdravém životním stylu prezentované našimi předními odborníky.
 
„Můj ideál už od mládí je řecký kalokagatis – ve zdravém těle zdravý duch. A toho se snažím držet dodnes,“ prozradila Marie Retková, patronka pilíře Zdravý život.
 
 
Sponzoři a partneři projektu:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Nadační fond AVAST, Sprinx Systems, Dynamo Design, Microsoft ČR, Dr. Max - Lékárna, Národní muzeum, Vecom, Projekt Čtení pomáhá, Ogilvy, Národní síť podpory zdraví, Elpida.
 
Mediální partneři:
Český rozhlas, MF DNES, iDNES.cz, regionální Deník
 
Klíčová slova: