Projekt Peer mentoring vzkvétá a bude potřebovat nové mentory

Peer mentoring je etablovaná sociální služba České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s., jež je realizována metodou peer to peer (slovem peer se zde myslí „osoba stejného stavu“). V této službě jde o to, že zkušený vozíčkář se stává průvodcem člověka po úrazu míchy. Je schopen ho provádět ve všech fázích návratu do běžného, společenského a pracovního života: k rodině, do školy, ke sportu, případně k dalším zájmům, protože nic z toho už není jako dřív…

Trochu statistiky a poptávka po nových mentorech

V roce 2023 pracovala služba Peer mentoring celkem se 132 klienty. Z tohoto počtu bylo 94 mužů, 33 žen a 5 nezletilých, a to ve všech krajích ČR. Bylo realizováno celkem 2 448 intervencí s klienty.

Tým peer mentorů v roce 2023 čítal 17 pracovníků v sociálních službách – 15 peer mentorů a 2 sociální pracovníky. Bylo realizováno kolem 500 osobních návštěv u klientů a najezdilo se za tím účelem 47 896 kilometrů. 

Ve všech českých rehabilitačních ústavech realizovala služba celkem 33 edukačních setkání s čerstvými pacienty po poranění míchy, aby je seznámila s nejpalčivějšími zdravotními problémy, se kterými se jako vozíčkáři budou muset potýkat. Tato setkání s peer mentory navštívilo 250 pacientů.

Z důvodu velké poptávky po službě CZEPA  plánuje v roce 2024 rozšíření týmu peer mentorů o další peer mentory. Zejména pak o muže paraplegika a ženu tetraplegičku.

Podmínky a možnost přihlásit se do výběrového řízení bude spuštěno během ledna na stránkách https://czepa.cz/ a https://peermentor.cz/. Do budoucna se nabízí úzká spolupráce s psychoterapeuty se zkušeností s prací s traumatem.

Skvělá zpětná vazba našich klientů

Z analýzy dat, která zjišťovala subjektivní spokojenost se službou Peer mentoring, vyplývá, že spokojenost se službou ze strany klientů činí téměř 100 %. Většina respondentů hodnotila službu na škále 1, případně 2 (kde 1 je nejlepší hodnota), a to ve většině otázek. Velmi pozitivně vyzněly především volné odpovědi klientů, z nichž citujeme následující:

  • Celkově na výbornou, je to úžasný projekt. Hlavně si můžete promluvit s člověkem o problémech, které ostatní nemohou pochopit. Pomohou nás navést a zorientovat se v platné legislativě.
  • Vše, co mi bylo řečeno jsem zužitkovala a rozvinula do fáze, že mi to v mém životě moc pomohlo a už vím, jak na to.
  • Buďte dál tak ochotní a vstřícní. Moc vás všechny obdivuji a držím vám všem palce.
  • Vždy příjemné, snaha pomoci v našich otázkách, není, co bych vytkla, v prvních chvílích šoku nad danou situaci neskutečná pomoc, orientovat se v nastalé situaci.

 

Přínos a dopad služby Peer mentoring

Unikátní je osobní setkávání peerů s klienty. Peer mentoři nejčastěji navštěvují klienty osobně již v rehabilitačních ústavech a následně pak pravidelně i v domácím prostředí. Neboť jak říká koordinátor této služby Marek Jonczy: „Komunikace s klientem na osobní úrovní hraje zásadní roli v úspěchu služby. Peer mentor tak dokáže nejen lépe předávat informace, ale také skrze navázání bližšího vztahu či předávání osobního příkladu dávat těmto informacím skutečnou věrohodnost.“

Po návratu do domácího prostředí z rehabilitačního ústavu klienti velmi často zažívají velký psychický propad a peer mentor se tak v prvních dnech stává zejména psychickou podporou klientovi a často i rodinným příslušníkům či pečujícím. Dalšími tématy, které peer mentor s klientem řeší jsou mj. bezbariérové úpravy, vhodné kompenzační pomůcky či nácvik soběstačnosti. V pozdější fázi peer mentoři motivují své klienty k návratu do práce nebo k pokračování ve vzdělávání.

 

Jan Spěváček

 

 

 

 

Klíčová slova: