Program podpory sociálních služeb

Žádosti o dotaci Plzeňského kraje se přijímají do18. dubna 2022.

Zaměření programu:

Investiční a neinvestiční finanční podpora sociálních služeb poskytovaných v Plzeňském kraji.

Podporované aktivity:

Základní činnosti sociálních služeb – sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb 

  • Žádat o dotaci lze pouze na služby – Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2022 – v části Základní síť sociálních služeb v Plzeňském kraji - Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2022
  • Žádat lze o: NEINVESTIČNÍ FINANČNÍ DOTACI

Pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku v souvislosti s poskytováním základních činností sociálních služeb 

  • zařazených do Základní sítě sociálních služeb Žádat o dotaci lze pouze v souvislosti se službami – Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2022 – v části Základní síť sociálních služeb v Plzeňském kraji - Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2022
  • Žádat lze o: INVESTIČNÍ FINANČNÍ DOTACI

Více na stránkách Plzeňského kraje.

Klíčová slova: