Program 3P vyhlásil další výzvu

25.03.2013 12:48

Neziskové organizace, které čekají na přislíbené finanční prostředky z veřejných zdrojů na realizaci svých projektů, mohou žádat o překlenovací finanční pomoc do 26. dubna 2013.

Protože NROS v současné době administruje program bez bankovního partnera, bude  Program „3P“ v rámci pátého ročníku své existence pokračovat za následujících podmínek:

  • Překlenovací pomoc neziskovým organizacím na předfinancování projektů, které byly podpořeny z veřejných zdrojů, bude i nadále  poskytována formou návratných nadačních příspěvků (dále jen NNP).
  • NNP budou poskytovány bezúročně na základě výběrového řízení.
  • Nezisková organizace, která získá NNP, se bude podílet na úhradě nákladů NROS spojených s administrací NNP. Jejich výše se odvíjí od výše poskytnutého NNP a jeho doby splatnosti s tím, že celková částka nepřesáhne 6 % z poskytnutého NNP p.a.
  • NNP bude poskytován ve výši od 250 tisíc do 1 milionu Kč na dobu od 4 do 12 měsíců.
  • Ručení za NNP bude možné pouze avalovanou blankosměnkou, a to ve výši od 25 %.

Podrobné podmínky Programu „3P“ a kompletní dokumenty pro žadatele o návratný nadační příspěvek jsou ke stažení na www.nros.cz v sekci Programy nadace/Program 3P.

Zdroj: NROS

 

Klíčová slova: