Přístupnost veřejné správy a veřejných služeb pro osoby se zdravotním postižením

Souhrnnou zprávu o stavu za rok 2020 schválil Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením. 

Zpráva byla vytvořena v rámci Skupiny VVOZP pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb a jejím hlavním cílem je poskytnout souhrnné a ucelené informace o stavu přístupnosti v deseti oblastech, které úzce s činností státní správy a výkonu veřejných služeb souvisí (Komunikace a jednání s úřady, Přístupnost informací a internetových stránek, Přístupnost veřejných služeb v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení, Volby, Bezpečnost a ochrana obyvatelstva, Přístupnost budov, Přístupnost v oblasti veřejné dopravy, Přístupnost v oblasti kultury, Přístupnost výrobků a služeb, Cestovní ruch).

Každá z oblastí obsahuje mimo popisu aktuálního stavu také informace o relevantní právní úpravě na národní i mezinárodní úrovni, o budoucím vývoji a seznam institucí zodpovědných za dodržování nastavených pravidel.

Vzhledem k úzké spolupráci s organizacemi na podporu osob se zdravotním postižením při tvorbě Zprávy jsou jejím obsahem i konkrétní návrhy na zlepšení v jednotlivých oblastech, které vychází z problémů, se kterými se osoby se zdravotním postižením v jednotlivých oblastech potýkají a které byly těmito organizacemi identifikovány.

Vybrané oblasti se dotýkají všech důležitých oblastí života a obsahují jak obecné požadavky na bezbariérovost, tedy na zajištění přístupnosti prostředí ve smyslu odstraňování fyzických bariér, tak na přístupnost informací, internetových stránek, nastavení vhodného způsobu komunikace s lidmi s konkrétními druhy zdravotního postižení, ale i na přístup ke službám týkajících se volného času, tedy např. kultury či služeb cestovního ruchu.

Díky této formě zpracování Zprávy mohou být informace podkladem pro koncepční či strategické dokumenty, ale i v rámci novelizací dílčích právních předpisů.

Mimo informačního přínosu pro subjekty státní správy může být i vodítkem pro samotné osoby se zdravotním postižením, které mohou jejím prostřednictvím získat důležité informace o tom, jaké služby jsou přístupné či jaké služby by přístupné být měly a zároveň získají i informace o tom, na koho se mohou v rámci dané oblasti obrátit.

Zdroj: VVOZP 

 

Klíčová slova: