Přístupné akce v CAMPu

V říjnu CAMP zpřístupnil celkem 4 akce uživatelům českého znakového jazyka, 3 z nich budou zároveň i simultánně přepisovány (komentovaná prohlídka výstavy je pouze v ČZJ, protože jde především o zpřístupnění česky napsaných textů, které na výstavě jsou).

17. října (úterý) od 19h: Velké změny Prahy: Dopravní terminály. Diskuze s tlumočením do ČZJ a simultánním přepisem. Vstup zdarma, registrace na stránkách CAMPu, info v ČZJ na YouTube.

24. října (úterý) od 19h: Tichá voda břehy mele. Diskuze s tlumočením do ČZJ a simultánním přepisem. Vstup zdarma, registrace na stránkách CAMPu, info v ČZJ na YouTube.

31. října (úterý) od 18h: Komentovaná prohlídka k výstavě: Praha zítra? Město a řeka. Komentovaná prohlídka s tlumočením do ČZJ. Vstup zdarma, registrace na stránkách CAMPu, info v ČZJ na YouTube.

31. října (úterý) od 19h: Vltava tu byla vždycky. Přednáška s tlumočením do ČZJ a simultánním přepisem. Vstup zdarma, registrace na stránkách CAMPu, info v ČZJ na YouTube.

programu CAMPu (odkaz na web) jsou přístupné akce označeny “ČZJ” a “PŘEPIS” (“PŘEPIS” = simultánní přepis). 

Kateřina Pešková

 

 

Klíčová slova: