Příspěvek na mobilitu také pro osoby v pobytových zařízeních?

08.04.2012 19:24

V nedávné době se uskutečnilo jednání Národní rady osob se zdravotním postižením s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem ohledně možnosti čerpání příspěvku na mobilitu osobami v pobytových sociálních službách. O této diskriminační problematice jednala počátkem roku 2012 Liga vozíčkářů také s Veřejným ochráncem práv.

Zákon č. 329/2011 Sb., o dávkách osobám se zdravotním postižením, který je účinný od 1.1.2012, totiž čerpání příspěvku na mobilitu neumožňuje osobám, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.

Na základě dohody ministra a NRZP bylo rozhodnuto,  že obyvatelé výše uvedených zařízení budou moci požádat o příspěvek na mobilitu. Zákonem zřejmě nebude určen minimální počet jízd v měsíci, ale formulace bude zřejmě taková, že Úřad práce může poskytnout příspěvek na mobilitu osobám, kterým jsou poskytovány výše uvedené pobytové sociální služby, a to ve zřetele hodných případech. To znamená, že každou žádost Úřad práce individuálně posoudí.

Novela zákona č. 329/2011 Sb., k této problematice, je v současné chvíli v přípravné fázi.

Dotazy k tomuto článku prosím směřujte přímo na Poradnu pro život s postižením.

Zdroj: Vozíčkář

Klíčová slova: