Příručka pro efektivnější komunikaci zdravotnických pracovníků a osob se zdravotním postižením

13.01.2013 19:29

Publikaci vydal v závěru minulého roku Olomoucký kraj.

Materiál nabízí  základní rady pro zkvalitnění přístupu k osobám s tělesným, mentálním, zrakovým či sluchovým postižením.

Příručka vydaná v nákladu tisíc kusů bude dostupná zdarma na odboru sociálních věcí a odboru zdravotnictví Krajského úřadu Olomouckého kraje, ale rovněž u okresních sdružení České lékařské komory či sdružení praktických lékařů a specialistů sdružených v družstvu Moravští lékaři. Bude rovněž zaslána do nemocnic v Olomouckém kraji, příspěvkovým organizacím poskytujícím sociální a zdravotní služby a dalším subjektům, jejichž klienty jsou osoby se zdravotním postižením.

Materiál vznikl na základě podnětů členů Pracovní skupiny k problematice Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.

Klíčová slova: