Připravuje se Týden komunikace osob se sluchovým postižením

11.08.2012 16:22

Ve dnech 22. až 30. září 2012 se uskuteční Týden komunikace osob se sluchovým postižením. Pořádá jej občanské sdružení ORBI PONTES, jehož cílem je podpora programů a projektů zaměřených na vzájemné porozumění různých světů, které mohou být ve společnosti chápány jako rozdílné. Do týdne se mohou zapojit bezplatně organizátoři jakékoli akce pořádané v daném období na podporu komunity osob se sluchovým postižením.

Podle organizátorek Renaty Škopkové a Moniky Jindrové je cílem projektu zvýšit informovanost slyšících o neslyšícím světě, simultálnním přepisu, znakovém jazyce a kultuře neslyšících. U neslyšících a sluchově postižených by pak měl přispět k větší důvěře ke komunikaci se slyšícími a k otevření se možnostem, které jsou slyšící společností nabízeny.

Program Týdne komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP) vzniká přidružením jakékoli akce, která probíhá v týdnu od 22. do 30.9.2012 a podporuje komunitu osob se sluchovým postižením nebo oslavuje Mezinárodní den Neslyšících (24.9.). Přehled akcí se začne již brzy zobrazovat na stránkách www.orbipontes.cz.

Jedinou podmínkou pro zařazení do přehledu je, že akce musí podporovat komunitu neslyšících a sluchově postižených osob a že název pořádané akce bude doplněn o informaci, že se koná v rámci  Týdne komunikace osob se sluchovým postižením. 

Zájemci o zapojení do TKOSP se mohou kontaktovat na info@orbipontes.czskopkova@orbipontes.cz nebo jindrova@orbipontes.cz

Prvními partnery projektu jsou: ČUN, ASNEP, ALDEA, HOLMES PLACE, HUB Praha, Czech Marketing Group s.r.o., APPN, Helpnet.cz, Konto BARIÉRY, časopis Můžeš, PLEON Impac. 

(wr)

Klíčová slova: