Připojte se k 4. ročníku Týdne sociálních služeb ČR

30.07.2012 16:41

Pod sloganem „… aby se člověk cítil být člověkem“ se od 8. do 14. října 2012 uskuteční již 4. ročník celostátního Týdne sociálních služeb ČR. Projekt tradičně vyhlašovaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí má za cíl široké veřejnosti představit sociální služby, které jsou v České republice poskytovány přibližně 7 % populace a které od 90. let procházejí procesem výrazného zvyšování kvality i dostupnosti.

Stejně jako v uplynulých letech mezi hlavní události Týdne sociálních služeb patří slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže pro děti Šťastné stáří očima dětí (Praha, 9. 10.) a Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR, který se již počtvrté uskuteční v táborském hotelu Palcát (11. a 12. 10.).
Týden sociálních služeb však zahrnuje také řadu aktivit na regionální a lokální úrovni, ke kterým se mohou připojit jednotliví poskytovatelé sociálních služeb, orgány veřejné správy, zájmová sdružení a další organizace. Je tak možno se zapojit např. do celostátního Dne otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb (9. a/nebo 10. 10.) či do tzv. „doprovodných aktivit“, kam každoročně patří řada výstav, soutěží, festivalů, přednášek, seminářů, konferencí apod. pro poskytovatele či uživatele sociálních služeb nebo širokou veřejnost. Více informací získáte na webových stránkách www.tyden-socialnich-sluzeb.cz a www.stastne-stari.cz.
Zřizovatelé subjektů poskytujících sociální služby (kraje, obce, organizace) se mohou k Týdnu sociálních služeb ČR připojit formou partnerství – více informací o partnerství získáte u tajemnice APSS ČR slečny Velkové tajemnice@apsscr.cz. Chcete-li se připojit k programu Týdne sociálních služeb ČR se svou konkrétní aktivitou nebo se stát mediálním partnerem tohoto projektu, kontaktujte Ing. Endrštovou na emailové adrese vedouci@apsscr.cz.  
 
 
Zdeněk Kašpárek
Klíčová slova: