Přínos a výzvy online a telefonického poradenství

Online odborná diskuse proběhned 15. října, organizátoři zvou k aktiv ní účasti poradkyně, poradce a zástupce organizací, poskytujících poradenské služby pro OZP, seniory a pečující.

Toto setkání pořádáme 15. října 2021 u příležitosti 20. výročí založení naší iPoradny v Olomouci. Především vás ale zveme k erudované diskuzi o tom, jaký mají vliv společenské proměny na nároky a potřeby klientů-uživatelů poradenských služeb. Současně budeme diskutovat o tom, jak se tyto proměny odrážejí v nárocích na kompetence poradců. 

Dále bychom se chtěli zaměřit na obecnou diskuzi o internetovém poradenství pro osoby se zdravotním postižením, seniory a jejich rodinné pečující v dnešní době a možnostech dalšího rozvoje těchto služeb v budoucnu. 

Diskuze bude zaměřena jak na výše uvedená témata, tak na příklady dobré praxe a podporu vytváření sítí spolupráce mezi poradnami i dalšími relevantními subjekty.

Odborným partnerem akce je Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením (APZP ČR).

Program odborné diskuze bude rozdělen do dvou bloků. Dopolední blok od 10 do 12 hodin, odpolední blok od 13 do 15 hodin. Chceme přizpůsobit program tomu, co vás zajímá, aby diskuze naplnila Vaše i naše očekávání získat přehled a představu o uvažování na daná témata v širší perspektivě.  Proto si dovolujeme vás pozvat k aktivní účasti.

Do 19. září nám proto prosím zašlete informaci, zda se aktivně zapojíte s vaším příspěvkem (maximální rozsah 15 minut + prostor pro diskuzi), abychom následně všem zájemcům mohli rozeslat aktualizovaný program (osu), dle které bude odborná diskuze moderována.

 

Jménem organizačního a odborného týmu z.s. iPoradna

Libor Novosád, Ph.D

Klíčová slova: