Příležitost pro osoby se zdravotním postižením na Táborsku

22.05.2012 12:56

Na setkání 24. května zve dospělé osoby se zdravotním postižením, jejich rodiny a pracovníky v sociálních službách u příležitosti zahájení projektu "Rolnička - nová šance pro osoby se zdravotním postižením" Diakonie ČCE v Soběslavi. 

Setkání se uskuteční od 16.00 hodin v Čajovně Rolnička, Bezděkova 122, Soběslav. Program setkání je v přiložené pozvánce.

Akce je součástí projektu „Rolnička – nová šance pro osoby se zdravotním postižením“. 

Všechny služby budou osobám se zdravotním postižením v rámci projektu poskytovány zdarma.

Základní informace o projektu
 Rolnička – nová šance pro osoby se zdravotním postižením
číslo: CZ.1.04/3.3.05/75.00008
Realizátor: Diakonie ČCE – středisko Rolnička, Soběslav
Období realizace: 1.5.2012 – 30.4.2014, celkem 24 měsíců
Celkové náklady projektu: 3 821 333 Kč
 
Komu je projekt určen:
Cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním postižením (OZP), které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními ve třetím stupni (tzn. plně invalidní) z důvodu mentálního a kombinovaného postižení a osoby částečně invalidní z důvodů jiného zdravotního postižení. Projekt je otevřen i osobám, které jsou rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými. Předpokládáme zapojení absolventů speciálních škol a dalších osob se zdravotním znevýhodněním.
Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je zlepšit pracovní integraci osob se zdravotním postižením.
 • Vytvořit nová pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením
 • Zvýšit odbornou kvalifikaci cílové skupiny
 • Pomocí speciálního vzdělávacího a motivačního programu zvýšit šance OZP na trhu práce
 • Získat pracovní dovednosti pro osoby bez praxe
 • Připravit osoby s postižením na jejich novou roli zaměstnance
 • Podpořit udržitelnost vytvořených pracovních míst pro OZP na chráněném trhu práce
 
Projektové aktivity:
 • Bilanční a pracovní diagnostika
 • Základní pracovní program a praktické kurzy v chráněné dílně
 • Motivační kurzy a odborné vzdělávání
 • Pracovní místa na zkoušku, pracovní praxe
 • Vstup na trh práce – nová místa na chráněném i běžném trhu práce
 • Udržení nově vytvořených pracovních míst
 
Výstupy projektu:
 • Celkem bude projektem podpořeno 17 osob se zdravotním postižením
 • Bude vytvořeno 5,5 nových pracovních míst pro 11 osob z cílové skupiny.
 
Místem realizace projektu bude převážně Soběslav a Tábor.

Kontakt:

Mgr. Monika Macáková (projektový manažer) 
tel: 724 152 930, 381 522 482, e-mail:monika.macakova@rolnicka.cz
 

Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OP LZZ A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.
 
Klíčová slova: