Při Tříkrálové sbírce se kloubí příjemné s užitečným

Rozhovor s ředitelkou žďárské Charity osvětluje historii dárcovské kampaně i aktivity, které umožňuje. 

Jana Zelená je již téměř 23 let ve vedení Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Během této doby se tříkrálová tradice vyvíjela a dostávala se čím dál více do podvědomí veřejnosti, a tím získávala stále větší důvěru ze strany dárců.

Paní ředitelko, třicet let žďárské Charity – dvacet pět let Tříkrálové sbírky. V letošním roce slavíte samá jubilea. Pojďme společně nahlédnout do historie této stále více známější dárcovské kampaně. Vzpomenete si na její počátky?

Přiznávám se, že jsem u úplných začátků Tříkrálové sbírky nebyla. Nastoupila jsem do žďárské Charity až v únoru 2002. Začátek byl pozvolný, ale pak se sbírka rozjela a stala se milou tradicí, kde se kloubí příjemné s užitečným. Lidé se nyní na tři krále těší, přicházejí k nim s koledou, radostnou zvěstí a požehnáním. Na oplátku pak štědře přispívají do tříkrálových pokladniček.

Při první sbírce, která se ve vaší Charitě uskutečnila v roce 2001, se ve čtyřech kasičkách ukrývalo přes 12 tisíc korun. O necelé čtvrt století později se v 563 kasičkách objevuje téměř pět milionů korun. Je jasné, že oblíbenost tříkrálové pomoci roste a s ní i ochota veřejnosti zapojit se nebo přispět na dobrou věc. V čem je pro Charitu sbírka tak důležitá?

Sbírka je pro nás velmi důležitá jednak tím, že můžeme oslovit širokou veřejnost a dát o sobě vědět, že tady jsme a jsme připraveni pomoci těm, kteří to potřebují. Zároveň tím dáváme možnost lidem dělat dobré skutky a podílet se na velkém charitním díle pomoci. Sbírka je pro nás důležitá i tím, že získáváme finance na oblasti, na které se jinak finanční podpora jen těžce získává. 

Charita stále více a víc rozvíjí nabídku svých terénních služeb, které pečují o klienty v jejich domácím prostředí. Předpokládám, že část výtěžku putuje i do této oblasti. Co všechno plánujete v roce 2024 podpořit?

Ano, je to tak. Stěžejní je pro nás to, že můžeme peníze využít například na nákup osobních automobilů, kterými se dopravujeme do domovů našich klientů a pacientů, jimž poskytujeme služby. Většina našich služeb je terénních a auto se stává základním pracovním prostředkem a nutností k zajištění péče. Náš vozový park čítá přes padesát vozů, které najezdí denně stovky kilometrů, takže pravidelná obnova je nutností.

V roce 2024 plánujeme tříkrálové peníze využít mimo jiné na podporu Charitní záchranné sítě. Tato služba pomáhá lidem v akutní nouzi. Cílovou skupinou jsou lidé bez domova, sociálně slabé rodiny s dětmi, lidé zasažení mimořádnou událostí, nebo těžce nemocí lidé. Zároveň potřebujeme tříkrálové peníze na nákup nového speciálně upraveného svozového auta pro denní stacionář Nesa, kde poskytujeme služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Tříkrálová sbírka podporuje i fungování našeho dobrovolnického centra a řadu dalších činností.

V terénu máte přes dva tisíce malých i velkých koledníků. Jaká je odměna za jejich dobrovolnickou činnost? Čím je motivujete, že jich je tolik?

Jsme za tříkrálové koledníčky moc rádi a mám zkušenost, že i oni se na Tříkrálovou sbírku těší a účastní se většinou s nadšením. Jako dárek od nás dostávají oblíbený multifunkční šátek s motivy Tříkrálové sbírky.  Myslím, že mají radost, když je lidé, za kterými přicházejí, přijímají s úsměvem. Někteří kromě přispění do kasičky obdarují koledníčky i sladkostí či teplým čajem. To je moc milé.

Vy sama pocházíte z Nového Města na Moravě. Jak se zapojujete ve svém rodném městě?

Dříve, když byly moje děti menší, tak se každoročně zapojovaly do Tříkrálové sbírky jako koledníčci. Já jsem pomáhala s organizací sbírky a nyní se podílím na zajištění servisu a malého pohoštění pro koledníčky, vracející se z královské pouti.

Lenka Šustrová

 

 

Klíčová slova: