Prevence poranění míchy: nejen ve školách, ale i v moderní technologii

Projekt CZEPA „BanalFatal!“, který působí již řadu let a předchází zbytečným poraněním míchy, a moderní technologie od ÁMOS vision teď společnými silami intervenují ve školách. Od měsíce května je možné získat na 368 moderních tabulích v celé ČR informace o projektu prevence úrazů páteře a míchy „BanalFatal!“. 

BanalFatal! vznikl v roce 2014 a řeší primární prevenci rizikového chování zaměřené na možné úrazy páteře a míchy. Je koncipován pro věkovou skupinu žáků II. stupně základní školy. Projekt navštěvuje i dětské tábory a jiné volnočasové aktivity.

Název programu vznikl spojením dvou slov, „banální” a „fatální”. To proto, že úrazy se často stávají při banálních situacích a končí fatálními následky.K velkému procentu těchto úrazů dochází při rizikových sportech (skoky do vody, parkour, zimní sporty, lezení do výšek…).

Dotykové tabule ÁMOSky jsou výsledkem projektu ÁMOS vision, který se zaměřuje na předávání informací ve školách novou, inovativní formou. Klasické školní nástěnky nahrazují dotykové panely, kde je veškerý obsah k dispozici digitálně na pár kliknutí pro všechny – pro žáky, učitele, rodiče i další návštěvníky škol.

Moderní informátor ÁMOS je multimediální zařízení, které poskytuje žákům, ale i učitelům plno užitečných informací. Ať už se jedná o rozvrh hodin, suplování, jídelníček nebo fotografie ze školních akcí, dopravní spojení, zobrazí předpověď počasí nebo starším studentům pomůže najít praxi či stáž. Je to zkrátka moderní komunikační nástroj. Zajímavostí je, že tabule ÁMOSky jsou instalovány i do domovů pro seniory.

„Zavčasu, tedy před začátkem letních prázdnin, se nám jevil jako skvělý nápad začít spolupracovat s ÁMOS vision. Spojení prevence úrazů a moderní technologie považuji prostě za efektivní formu zesílení našeho sdělení. Jednoduché sdílení informací o tom, co můžou způsobit skoky do vody, triky na kole nebo parkurové kotrmelce – tedy v lepším případě skončit na vozíku. Věřím, že to zafunguje a že se hodně mladých lidi zamyslí a zváží, jestli získaný adrenalin stojí za vysoké riziko celoživotního postižení. Jsme také rádi, že školy jdou s dobou a že nabízejí žákům zajímavou formou i preventivní informace,“ sdělila koordinátorka projektu BanalFatal! Marta Kupets.

Richarda Prajslera, zakladatele ÁMOS vision, velmi zaujalo, čemu se projekt BanalFatal! věnuje – a ihned věděl, že si zaslouží podporu i prostřednictvím ÁMOSek. K poraněním míchy a k rizikům tzv. frajeření navíc dodává velmi osobní sdělení: „Máme v rodině tento fatální úraz a možná i proto mám osobně velký respekt k tomuto riziku. Ale nebylo tomu tak vždy. Dokonce jsem díky své mladistvé nerozvážnosti, kdy jsem se chtěl vytáhnout, co dokážu na lyžích, vylétl ze sjezdovky, dopadl na zem a mezi nohama mi trčel pařez. Stačilo 20 centimetrů – a mohlo to dopadnout zle. Po této zkušenosti jsem už byl mnohem opatrnější. A několikrát mě tento zážitek doslova probudil ze sna.“ 

Obsah ÁMOSek je na šíření prevence a osvěty. Navíc jej společnost ÁMOS vision rozvinula o podporu vzdělávacích aktivit. 

Patronem projektu BanalFatal! je herec Hynek Čermák – i jeho tvář a jeho sdělení se prostřednictvím ÁMOSek dostane k dětem v českých školách a pomůže zabránit zbytečným úrazům.

Marta Kupets

 

 

Klíčová slova: