Premiéra krátkého filmu HOLOUBCI

05.02.2012 18:15

Uskuteční se v neděli 12. února 2012 v 15:30 hod. v kině Art v Brně; díky podpoře z Evropského sociálního fondu jsou z neslyšících dětí začínající filmové hvězdy.

Jde o příběh dvou kamarádů z jedné školy, Laury a Davida. David se jednoho dne dozví, že se má s rodiči stěhovat do jiného města. Ve snaze stěhování zabránit se rozhodne k útěku z domova a Laura se k němu přidá. Spolu pak prožijí dobrodružnou cestu městem, plnou nástrah i kouzelných zážitků. Odvrátit stěhování se jim sice nepodaří, ale přátelství, které mezi nimi vznikne, jim pomůže překonat jakoukoliv vzdálenost.
 
Na první pohled jednoduchý příběh je zajímavý z mnoha hledisek: ve filmu hrají samí neherci. Tito neherci jsou neslyšící. A tito neslyšící neherci jsou děti! Ve všech dětských rolích ve filmu uvidíme děti z prvního stupně Mateřské školy a Základní školy pro sluchově postižené v Brně.
 
Proč takový film vznikl a jaké to bylo pracovat s neslyšícími dětskými herci (neherci)?
 
Na počátku byla potřeba nabídnout neslyšícím dětem nové, atraktivní a didakticky účinné pomůcky, které by jim usnadnily porozumění abstraktním pojmům z oblasti citů, pocitů, vlastností, chování a mezilidských vztahů. Proč je tak obtížné neslyšícím dětem abstraktní pojmy vysvětlit? Vzpomeňte si, jak jste se vy (nebo vaše děti) naučili mluvit, uvědomte si, jakou roli hraje jazyk v rozvoji myšlení a také to, že 90 % sluchově postižených dětí má slyšící rodiče, pro které není vždy jednoduché s dítětem navázat uspokojující a plnohodnotnou komunikaci. Obtíže se zvládnutím jazyka a s pochopením okolního světa jsou pak nasnadě.
 
Základem budoucích filmů byl popis krátkých scének znázorňujících pocity a příklady chování, který vytvořila paní učitelka Andrea Procházková na základě svých bohatých zkušeností s výukou sluchově postižených dětí. Pak se objevila možnost ucházet se o dotaci z Evropského sociálního fondu, který inovace ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami podporuje. A pak došlo ke klíčovému setkání s mladou režisérkou Zuzanou Dubovou, která jako první přišla s myšlenkou, že pokud chceme dětem přiblížit různé situace, bude nejlepší tyto situace ztvárnit pomocí krátkých hraných příběhů odehrávajících se v  reálném, pro děti známém světě, ve kterých děti samy budou hrát dětské role. Jen tak budou příběhy pro děti uvěřitelné a pochopitelné.
 
Režisérka filmu Zuzana Dubová k tomu říká: „Neslyšící děti mají zvláštní dar odpozorovat situace přesně tak, jak je vidí. Všímají si mnoha vizuálních detailů v realitě, které slyšící člověk kvůli zahlcenosti sluchu přehlíží, a v tom mají dětští neslyšící neherci obrovský náskok. Přidáme-li k tomu ještě mimiku, se kterou umí perfektně pracovat, tak tu máme od nízkého věku obrovský herecký potenciál.“
 
Film vznikl v rámci projektu „Multimedia a e-learning ve vzdělávání neslyšících žáků“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím Jihomoravského kraje. Realizátorem projektu je občanské sdružení Labyrint Brno, o.s.

Helena Burianová, předsedkyně sdružení a koordinátorka projektu

 
 
 
Labyrint Brno, o.s.
Posláním občanského sdružení Labyrint Brno je mimoškolní výchova a vzdělávání sluchově postižených dětí a mládeže. Hlavní činností sdružení je v současné době mimoškolní kroužek dramatické výchovy s programem poznávacích workshopů a exkurzí, tvorba a provoz vzdělávacího portálu www.eliska.cz s interaktivními lekcemi v jednotlivých vyučovacích předmětech a produkce DVD s vyprávěním v českém znakovém jazyce a s krátkými hranými výchovnými filmy.
 
 
 
Zuzana Dubová
Zuzana Dubová je režisérka a scénáristka. Nedávno dokončila filmový dokument v česko-německé koprodukci Rajče On The Road (2011) oceněný na slovenském Ekotopfilmu. Od roku 2009 pravidelně spolupracuje s Českou televizí (Ve znamení koně, Kultura.cz, Čtenářský deník). Vystudovala režii a scénáristiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a rok studovala zahraniční školu ECIB (Escuela de Cine de Barcelona). V Labyrintu Brno, o.s. se věnuje natáčení filmů s neslyšícími dětmi.
 
Klíčová slova: