Překvapil velký zájem o tréninkové zaměstnání

01.02.2012 10:48

TyfloCentrum Olomouc zakončilo dvouletý projekt Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v Olomouckém kraji.

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. po dvou letech uzavírá projekt, který nabízel služby podporující zaměstnanost lidí se zrakovým postižením v Olomouckém kraji.  Hlavním cílem projektu bylo prostřednictvím vzdělávacích aktivit a komplexní individuálně volené podpoře účastníkům projektu udržet a zvýšit míru zaměstnanosti lidí se zrakovým postižením a zařadit do pracovního procesu uchazeče, jejichž přizpůsobivost na pracovní prostředí je z důvodu zrakové vady pomalejší a jsou ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností.  

Projekt byl realizován ve čtyřech regionálních střediscích v Olomouci, Prostějově, Přerově a Šumperku. Účastníci projektu se mohli zapojit do vzdělávacích kurzů zaměřených zejména na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, získání přehledu v pracovně právní problematice či prohloubení znalosti obsluhy výpočetní techniky. Do projektu se zapojilo celkem 64 klientů.

„Jsem rád, že jsme evropským projektem mohli navázat na zkušenost s podporou zaměstnávání zrakově postižených získanou v předchozích letech. Projekt reagoval na důležitou potřebu klientů, zájem o zaměstnání, která se ukazuje stále aktuální a v životě mnoha našich klientů klíčovou. Díky projektu jsme rovněž mohli posílit dobré jméno TyfloCentra navenek. Rozšířit spolupráci s  úřady práce a zapojit se do společenského dění na úrovni nejen regionální politiky ale i státní, sledováním cílů aktivní politiky zaměstnanosti. Dalším pozitivem, které projekt přinesl, bylo zvýšení odbornosti pracovníků TyfloCentra díky novým zkušenostem v oblasti služeb na podporu zaměstnanosti. Úplnou novinkou bylo  tréninkové zaměstnávání, o které byl překvapivě velký zájem ze strany klientů,“ říká Jan Příborský, ředitel TyfloCentra Olomouc.

„Zájem o tréninkové zaměstnávání klientů na pracovních pozicích přímo u nás v TyfloCentru předčil naše očekávání. Snažili jsme se vyjít vstříc každému zájemci a velmi mě těší, že se nám to podařilo. Pro klienty, kteří jsou převážně dlouhodobě nezaměstnaní, to byla zkušenost nejen z hlediska znovuobnovení mnohých pracovních návyků, ale vedla také k rozšíření společenských kontaktů a ukázala se jako významná motivace k trvalému zapojení do pracovního procesu,“ doplnila Mgr. Jana Šmídová, koordinátorka tréninkového zaměstnávání.

Právě ona pozitivní zkušenost s tréninkovým zaměstnáváním ovlivnila i další směrování TyfloCentra Olomouc, jelikož dala základ pro vznik myšlenky vytvoření nové pracovní příležitosti pro zrakově postižené, přičemž někteří absolventi tréninkového zaměstnávání se stali prvními zaměstnanci Ergonesu, sociální firmy TyfloCentra Olomouc, o.p.s.

„Rád bych poděkoval celému projektovému týmu za kvalitně odvedenou práci a účastníkům projektu, kteří byli s přístupem pracovníků a s náplní projektu spokojeni, bych vzkázal, aby se o tom šířili dál, neboť nejlepší informace je ta, která je postavena na dobré zkušenosti. S koncem projektu nekončí naše služby, proto nejdůležitějším vzkazem pro zrakově postižené je, že se na nás mohou kdykoliv obrátit,“ dodal na závěr Jan Příborský, ředitel TyfloCentra Olomouc.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Věra Bartošová

Klíčová slova: