Přehled změn ve zdravotnictví

28.03.2012 14:52

Co přináší od 1. dubna nový zákon o zdravotních službách? Novinky shrnuje portál Pečuj doma.

 Od 1.4.2012 se ruší zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, který nahradil zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Tento zákon je napadnut ústavní stížností,  a to především pro uplatnění sankcí za porušení některé z daných povinností a také kvůli zavedení Národního zdravotnického informačního systému. Přehled změn, které zákon přináší, shrnuje portál www.pecujdoma.cz.

Klíčová slova: